News and events Tilburg University

Hersenen en gedrag, nieuwsgierigheid in woordjesleren en regulering AI

Published: 04 mei 2021 Laatst bijgewerkt: 04 juli 2022

Op donderdag 22 april 2021 vond de derde editie van de TAISIG Talks plaats. TAISIG is de Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group: een onderzoeksgemeenschap die zich inzet voor Artificial Intelligence (AI). Wouter De Baene, Lieke Gelderloos en Ronald Leenes deelden hun inzichten.

De individuele patiënt staat centraal

Wouter De Baene presenteerde zijn onderzoek in het domein van de cognitieve neurowetenschappen en de klinische toepassingen ervan. Klassieke studies in dit domein tonen aan dat specifieke hersengebieden verantwoordelijk zijn voor prestaties op het vlak van bijvoorbeeld cognitieve flexibiliteit of werkgeheugen. Geen van deze gebieden werkt echter geïsoleerd, aangezien zij zowel structureel als functioneel met elkaar verbonden zijn. Beschadiging in een specifiek gebied kan dus een bredere impact hebben op de cognitieve prestaties van patiënten na de operatie. Wouter presenteerde twee cases waarin machine learning methoden werden toegepast om conclusies te trekken op individueel niveau, ter vervanging van traditionele analyses op groepsniveau. Zijn project is er dus op gericht om de functionele uitkomst voor tumorpatiënten na een operatie (beter) te voorspellen. Een interessant praktisch aspect van zijn onderzoek betreft vragen rond privacy van gezondheidsgegevens en hoe AI-analyses veilig kunnen worden uitgevoerd op gevoelige gegevens.

Kinderen kunnen hun eigen leertraject beïnvloeden

Lieke Gelderloos gaf de tweede lezing, over het actief leren van woorden door zelf-supervisie. Bestuderen welke woorden worden toegewezen aan welke objecten in de omgeving is een van de belangrijke doelen van computationele cognitiewetenschap. Er zijn veel methoden en modellen op dit gebied, maar ze zijn allemaal gebaseerd op het idee dat de lerende taal en input overkomt. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ouders de aandacht van hun kinderen proberen te volgen wanneer zij hen nieuwe woorden leren, wat impliceert dat kinderen het potentieel hebben om hun eigen leertraject vorm te geven. Kan AI van dit inzicht leren? In haar werk heeft Lieke het aspect van nieuwsgierigheid geformaliseerd en onderzocht of het computationeel leren van woorden kan versnellen. In de video bij deze TAISIG Talks editie deelt ze het model en de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

AI kan grenzeloos blijven groeien totdat het recht ingrijpt

Tot slot ging Ronald Leenes in op de noodzaak van regulering van AI door de wet. Het is bekend dat AI-toepassingen zowel voor- als nadelen hebben. Standaardvoorbeelden zijn het gebruik van gezichtsherkenning, dat kan helpen om ons veilig te houden in openbare plaatsen, maar onze anonimiteit wegneemt. Autonome voertuigen nemen het rijden van je over, wat de bestuurder comfort biedt. De keerzijde is dat ze in unieke gevaarlijke situaties mogelijk niet op de juiste manier reageren. (Killer)drones kunnen de rol van soldaten overnemen, maar door ze van een afstand te bemannen, raken we ongevoelig voor geweld en oorlogshandelingen. In de afgelopen jaren zijn ethische kaders gecreëerd om AI te reguleren, maar het lijkt erop dat de regulering moet worden afgedwongen door de wet. Op 13 april 2021 lekte een concept uit van een EU AI-verordening die de eerste poging is om AI te reguleren. Tijdens zijn lezing gaf Ronald zijn eerste indruk van de regelgeving en besprak hij de tijdlijn die nodig is voor de implementatie ervan.