Kick-off of the TAISIG Talks

Succesvolle aftrap van de TAISIG Talks

Published: 22 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 04 juli 2022

Op donderdag 11 februari 2021 namen meer dan 100 onderzoekers, experts en studenten deel aan de eerste editie van de TAISIG Talks. TAISIG is de Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group: een onderzoeksgemeenschap die zich inzet voor Artificial Intelligence (AI).

In 2020 heeft de mensheid te maken gehad met meerdere existentiële vraagstukken. Een matig gevaarlijke wordende pandemie kon het dagelijks leven in de meeste Europese landen bijna van de ene dag op de andere stilleggen. Zij maakte ons bewust van de gevaren van mogelijke toekomstige zoönoses, de overdracht van een virus van dier op mens, veroorzaakt door de grootschalige exploitatie van dieren. Daarnaast maken veel mensen zich steeds meer zorgen over de dreigingen van AI en de sleutelrol die deze is gaan spelen in de individuele en collectieve besluitvorming. Toezichthouders op technologie lijken te worstelen met enerzijds de voordelen die de producten van grote techbedrijven bieden en anderzijds de zeer reële negatieve impact die ze hebben op verschillende delen van onze samenleving.

TAISIG Talks

Bij Tilburg University erkennen we de urgentie van deze uitdagingen. We stellen ons vertrouwen in de creativiteit en het vermogen van wetenschappers die betrokken zijn bij het oplossen van deelproblemen die samen kunnen leiden tot substantiële oplossingen. Om de samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende AI-gerelateerde gebieden te bevorderen, brengen we in de TAISIG Talks AI-experts uit verschillende domeinen samen om hun meest recente bevindingen te bespreken. Bij elke TAISIG-talk komen drie wetenschappers aan het woord met verschillende achtergronden en in verschillende stadia van hun carrière.

Buitenaards leven

De eerste spreker tijdens de aftrap, professor Eric Postma, expert op het gebied van computer vision en deep learning, liet zien hoe convolutionele neurale netwerken kunnen helpen bij het detecteren van exoplaneten die voor sterren langs bewegen. De patroonherkenningscapaciteiten van AI verwerken automatisch enorme hoeveelheden gegevens die door de TESS-telescoop zijn verzameld en herkennen de dimmende helderheid die op een exoplaneet duidt. Aangezien exoplaneten in een bepaalde zone water kunnen bevatten, helpt AI-onderzoek bij de zoektocht naar buitenaards leven en de mogelijke identificatie van bewoonbare exoplaneten.

Ethische kwesties

De tweede lezing werd gegeven door Esther Keymolen, universitair hoofddocent aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Esther's onderzoek betreft het snijvlak van recht en ethiek waarbij zij zich richt op vertrouwen, betrouwbaarheid en privacy in technologische toepassingen. Op dit moment vindt het grootste deel van ons ondernemerschap online plaats, en maken we ons zorgen over hoe onze persoonlijke gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is belangrijk dat ontwikkelaars van nieuwe technologieën samenwerken met eindgebruikers en potentiële ethische uitdagingen aanpakken die verband houden met de beoogde gebruikscontext.

Privacy herwinnen

De laatste spreker van de avond was Chris Emmery, AI-onderzoeker gespecialiseerd op het gebied van adversarial computational stylometry. Hij legde uit hoe hij in zijn wetenschappelijk werk eerst onderzoekt welke soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld door onze publiekelijk beschikbare tekstgegevens te ontginnen, bijvoorbeeld teksten die op sociale media worden geplaatst. Vervolgens creëert en gebruikt hij open source tools die, gebruikmakend van stijlverduistering met auto-encoders, invasieve auteursprofilering tegengaan en ons zo helpen ons te beschermen tegen pogingen om onze persoonlijke identiteit te compromitteren.

Lees meer over TAISIG

 

Voorlopig Programma TAISIG Talks

Datum

18 maart 2021

Sprekers

Eva Vanmassenhove

Patricia Prüfer

Max Louwerse

22 april 2021

Ronald Leenes

Lieke Gelderloos

Wouter De Baene

20 mei 2021

Pieter Spronck

Afra Alishahi

Katrijn Van Deun   

17 juni 2021

Anne Lafarre

Kenny Meesters

Yash Satsangi

8 juli 2021

Maryam Alimardani

Emiel Krahmer

Colette Cuijpers