Tranzo - aw ouderen

Praktijkproducten

De AW Ouderen vindt het belangrijk dat de resultaten uit hun onderzoeken bruikbaar zijn voor de zorgpraktijk. Daarom ontwikkelen ze, in samenwerking met ouderen, naasten en zorgprofessionals, praktisch bruikbare werkwijzen of instrumenten. Ze delen deze met (toekomstige) zorgprofessionals op een toegankelijke manier, bijvoorbeeld via een scholing, een interactieve werkvorm, een video, een kalender of een spel. Niet alleen via zorgorganisaties, maar ook via zorgopleidingen.

Zie onderstaand een overzicht van alle praktijkproducten van de AW Ouderen. Voor meer informatie over de praktijkproducten verwijzen wij je naar de website die de AW Ouderen heeft ontwikkeld speciaal voor de ouderenzorg: www.mensgerichteouderenzorg.nl.

1. Training Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Persoonlijke verhalen van ouderen maken duidelijk wat zij belangrijk vinden in hun leven en de zorg die zij ontvangen. Het verhaal als kwaliteitsinstrument is een methode om op basis van verhalen van ouderen de kwaliteit van zorg in beeld te brengen en te verbeteren. De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University ontwikkelde deze methode samen met zorgorganisaties. Het verhaal als kwaliteitsinstrument inspireert en motiveert zorgprofessionals om te werken aan mensgerichte ouderenzorg. 

Ben jij benieuwd naar de training van Het verhaal als kwaliteitsinstrument? Op mensgerichteouderenzorg.nl vind je alle informatie en kun je jezelf aanmelden.

Wil je meer informatie over het onderzoek? Bekijk dan de video:

2. De kalender Eigen regie

We willen allemaal zoveel mogelijk onze eigen keuzes maken in het leven. Dit verandert niet als we ouder worden en afhankelijk worden van zorg. De meeste ouderen weten heel goed wat ze wel of niet willen en houden daarom graag zelf de regie over hun eigen leven.

Onderzoek heeft laten zien dat als ouderen zelf de regie voeren zij beter in staat zijn om met tegenslagen om te gaan. Zij ervaren minder stress en een betere kwaliteit van leven. 

Zorgprofessionals kunnen ouderen helpen bij het bevorderen van eigen regie. Maar hoe werkt het eigen regie bevorderen en wanneer doe je dat? Soms worden zorgprofessionals zo meegenomen in de drukte van je dag, dat het lastig is om even stil te staan en te reflecteren. Daarom hebben wij de kalender Eigen regie ontwikkeld. Deze kalender zal zorgprofessionals dagelijks aan het denken zetten en kan de start zijn van een waardevol gesprek met een bewoner of collega. De kalender Eigen regie is ontwikkeld op basis van de resultaten uit het onderzoek van Jolande van Loon.

Wil jij meer weten over de kalender Eigen regie? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

3. Praatplaat: Over leven met corona

Op basis van het wetenschappelijk onderzoek van Suzie Noten naar de invloed van de sluiting van verpleeghuizen op bewoners, hun naasten en vrijwilligers hebben wij de Praatplaat ontwikkeld. De Praatplaat is een middel om samen in gesprek te gaan over het leven met corona. Het helpt om persoonlijke ervaringen te delen, te bespreken wat goed ging en wat beter kan, en wat wensen en behoeften zijn in toekomstige, soortgelijke situaties.

Wil je meer weten over de Praatplaat of de Praatplaat en de bijbehorende werkvormen downloaden? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

Praatplaat Corona AW Ouderen Tranzo
4. Spel Inteam over liefde, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven, ook als je ouder wordt. Verpleeghuisbewoners (en hun partners) hebben hier ook behoefte aan. Hoe kun je als zorgprofessional inspelen op deze behoeften? En hoe ga je als team om met de behoeften van bewoners (en hun partners)?

Om het thema intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken, hebben zorgprofessionals samen met ons het spel Inteam ontwikkeld. Het spel is gebaseerd op de onderzoeksresultaten uit het onderzoek van Tineke Roelofs over liefde, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bij mensen met dementie.

Wil je meer weten over het spel Inteam, of wil je het bordspel bestellen of het online spel direct spelen? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl. Tip: bekijk ook de video van ‘the making of’!

5. Flyer met verhalenbundel en deurhanger over liefde, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Niet meer samen wonen, is niet het einde van samen zijn. Wanneer iemand verhuist naar het verpleeghuis, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor degene zelf, maar ook voor zijn/haar partner. Deze gebeurtenis brengt vaak veel verdriet met zich mee en voor zowel de bewoner die naar het verpleeghuis verhuist, als voor de partner die thuis blijft wonen, verandert er veel.

Om het gesprek met de nieuwe bewoner en zijn/haar partner te voeren over liefde, intimiteit, seksualiteit, hebben zorgprofessionals in samenwerking met ons een flyer ontwikkeld. De flyer is bedoeld als hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met bewoners en hun partners en hen uit te nodigen hun wensen en behoeften kenbaar te maken.

In de flyer zit een verhalenbundel. Deze bundel bevat drie verhalen die zijn geïnspireerd op de resultaten van het onderzoek van Tineke Roelofs en beschrijven herkenbare situaties over mensen die een partner met dementie hebben die in het verpleeghuis woont.

Wil je meer informatie over de flyer, verhalenbundel en/of de deurhanger? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

6. GRZ-evaluatie-instrument

Het GRZ-evaluatie-instrument helpt multidisciplinaire teams (MDT’s) bij het evalueren en verbeteren van hun GRZ. Tijdens een startbijeenkomst krijgen jij en je collega’s uitleg over het instrument. Het instrument bestaat uit 8 succesfactoren en 4 beïnvloeders die samen van invloed zijn op de kwaliteit van de GRZ. Door het instrument te gebruiken ga je samen met collega’s aan de slag met het verbeteren van één of meer succesfactoren. Je stelt actiepunten op om de succesfactor(en) te verbeteren en gaat deze actiepunten uitvoeren.

Wil je meer weten over het GRZ-evaluatie-instrument of met het instrument aan de slag in de ouderenzorg? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

7. Eigen regie: 10 tips voor een gezamenlijke blik

Jolande van Loon doet onderzoek naar eigen regie van ouderen in de langdurende intramurale zorg. Eigen regie in de ouderenzorg is een actueel en belangrijk thema. In de praktijk weten we dat keuzevrijheid en zelf doen lang niet altijd haalbaar is. Maar om er toch bewust mee bezig te zijn deden we onderzoek naar waar je op kunt letten. Deze uitkomsten zijn vertaald naar 10 tips voor een gezamenlijke blik. Waarbij de eerste zes tips vanuit het perspectief van de ouderen zijn. De laatste vier tips zijn uit het perspectief van de zorgprofessional. Wil jij de video bekijken? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

8. Video’s over liefde, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Op basis van het promotieonderzoek van Tineke Roelofs (Liefde, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bij mensen met dementie) heeft de Academische Werkplaats Ouderen drie video’s ontwikkeld. De filmpjes zijn bedoeld om het gesprek te kunnen voeren over het thema liefde, intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. In de video’s komen casuïstieken uit de praktijk aan bod. (Toekomstige) zorgprofessionals kunnen deze casuïstieken bekijken, met elkaar in gesprek gaan over wat zij zien en kennis en ervaringen uitwisselen. Wil je de video’s bekijken? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

9. Video’s over eigen regie in het verpleeghuis

Op basis van het promotieonderzoek van Jolande van Loon heeft de Academische Werkplaats Ouderen drie video’s ontwikkeld. De video’s zijn bedoeld om het gesprek te kunnen voeren over het thema eigen regie. In de video’s komen casuïstieken uit de praktijk aan bod. (Toekomstige) zorgprofessionals kunnen deze casuïstieken bekijken, met elkaar in gesprek gaan over wat zij zien en kennis en ervaringen uitwisselen. Wil je de video’s bekijken? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

10. Scholing over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

In samenwerking met ROC Tilburg (School voor Zorg en Welzijn) is een workshop ontwikkeld, gebaseerd op de onderzoeksresultaten uit het onderzoek van Tineke Roelofs. Tijdens de workshop, die bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur, maken studenten kennis met het thema ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’, doen zij kennis op over dit thema in relatie tot ouder worden. Studenten leren dat verpleeghuisbewoners met dementie (en hun partners) ook behoefte kunnen hebben aan intimiteit en seksualiteit. Er wordt gesproken over de taboes die bestaan over ouderen en intimiteit en seksualiteit en studenten krijgen inzicht in de barrières die bewoners (en partners) ervaren bij het beleven ervan. Ook doen zij kennis op over hoe zij als zorgprofessional kunnen inspelen op wensen en behoeften van bewoners en partners op het gebied van intimiteit en seksualiteit. 

Wil je meer weten over deze scholing? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl

11. Analyse-instrument toegang tot ouderenzorg

Opname in een verpleeghuis is een emotionele stap voor ouderen en mantelzorgers. Het analyse-instrument ‘Toegangsproces tot zorg’ geeft zorgorganisaties handvatten om het huidige toegangsproces in kaart te brengen, vanuit het perspectief van zowel de klant als de organisatie. Dat gebeurt met behulp van een documentanalyse, interviews naar de ervaringen van mantelzorgers en medewerkers en met een workshop met belanghebbenden. Zo ontstaat een goed inzicht in het toegangsproces. Het resultaat is een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak waarmee de organisatie een optimale balans kan bereiken tussen klantwensen en organisatorische mogelijkheden wat betreft toegang tot zorg.

Wil je dit instrument implementeren in jouw organisatie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Claudia van Erven, onze implementatiemakelaar: C.A.M.vanErven@tilburguniversity.edu

12. Tilburg Frailty Indicator (TFI)

In het promotieonderzoek van Robbert Gobbens onder leiding van o.a. Jos Schols, Ria Wijnen en Katrien Luijkx, is de Tilburg Frailty Indicator ontwikkeld. Dit meetinstrument wordt veel gebruikt voor het meten van kwetsbaarheid bij ouderen. De TFI is veelvuldig getest en heeft een goede kwaliteit.

Klik hier voor de Nederlandse versie van de TFI
Click here for the English version of the TFI

Contactpersonen voor de TFI zijn dr. Robbert Gobbens en prof. dr. Katrien Luijkx.