Tranzo - aw ouderen

Praktijkproducten

Tips tijdens COVID-19 uitbraak

De Academische Werkplaats Ouderen deed een snelle literatuurstudie.

Het doel was om te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crisissen of rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19 zo optimaal mogelijk te houden. De literatuurstudie is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG):  https://tvgg.nl/artikelen/covid-19-vpz/

De belangrijkste tips delen we via twee factsheets:

GRZ-evaluatie-instrument

Met dit instrument kunnen multidisciplinaire teams (MDT’s) in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) hun eigen GRZ evalueren en verbeteren. In het instrument staan acht succesfactoren voor de GRZ. Een MDT kiest één of een aantal succesfactoren die zij wil verbeteren. Elke succesfactor heeft een uitgebreide beschrijving. Zorgverleners van het MDT gaan met elkaar in gesprek wat goed gaat en wat beter kan voor de gekozen succesfactor(en). Op basis van wat beter kan, formuleren ze concrete verbeteracties. Het GRZ-evaluatie-instrument is een interactieve pdf waarin ingevuld kan worden wat goed gaat, wat beter kan, welke verbeteracties een MDT wil doorvoeren en wie dat wanneer gaat doen.

Wil je dit instrument implementeren in jouw organisatie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Claudia van Erven, onze implementatiemakelaar: C.A.M.vanErven@tilburguniversity.edu

Klik hier om de factsheet te bekijken!

Analyse-instrument toegang tot ouderenzorg

Opname in een verpleeghuis is een emotionele stap voor ouderen en mantelzorgers. Het analyse-instrument ‘Toegangsproces tot zorg’ geeft zorgorganisaties handvatten om het huidige toegangsproces in kaart te brengen, vanuit het perspectief van zowel de klant als de organisatie. Dat gebeurt met behulp van een documentanalyse, interviews naar de ervaringen van mantelzorgers en medewerkers en met een workshop met belanghebbenden. Zo ontstaat een goed inzicht in het toegangsproces. Het resultaat is een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak waarmee de organisatie een optimale balans kan bereiken tussen klantwensen en organisatorische mogelijkheden wat betreft toegang tot zorg.

Wil je dit instrument implementeren in jouw organisatie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Claudia van Erven, onze implementatiemakelaar: C.A.M.vanErven@tilburguniversity.edu

Workshop Intimiteit & seksualiteit

In samenwerking met ROC Tilburg ontwikkelden we een driedelige workshop over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Het ROC testte de workshop bij derdejaars studenten Verzorgende IG en Verpleegkunde. Na doorontwikkeling maakt de workshop nu onderdeel uit van het curriculum van ROC Tilburg. Op termijn komt de workshop ook beschikbaar voor andere ROC’s.

Interesse in deze workshop of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lieke de Jong, onze onderwijsontwikkelaar: E.C.deJong@tilburguniversity.edu

Tilburg Frailty Indicator (TFI)

In het promotieonderzoek van Robbert Gobbens onder leiding van o.a. Jos Schols, Ria Wijnen en Katrien Luijkx, is de Tilburg Frailty Indicator ontwikkeld. Dit meetinstrument wordt veel gebruikt voor het meten van kwetsbaarheid bij ouderen. De TFI is veelvuldig getest en heeft een goede kwaliteit.

Klik hier voor de Nederlandse versie van de TFI
Click here for the English version of the TFI

Contactpersonen voor de TFI zijn Dr. Robbert Gobbens (InHolland) en prof. dr. Katrien Luijkx.

InspiratieToolkit

Hoe maakt u kennis bruikbaar voor de praktijk?

U doet een veelbelovend onderzoek. Hoe zorgt u ervoor dat de praktijk er echt van profiteert? De onderzoekers van Tranzo en zorgexperts van Vilans hebben de ervaring met productontwikkeling gebundeld in deze interactieve toolkit.

Met deze interactieve en inspirerende toolkit kunnen onderzoekers inspiratie opdoen over co-creatie en zelf kennis omzetten naar een waardevol product voor de beroepspraktijk. Laat u inspireren door de vele voorbeelden.

Voor onderzoekers en zorgprofessionals

De toolkit is vooral geschikt voor onderzoekers en anderen die van kennis een waardevol product voor de beroepspraktijk willen maken. Maar ook voor zorgprofessionals die inzicht willen krijgen in het proces van de onderzoeker.

Heeft u een onderzoek waarvan u graag weet hoe de inzichten hiervan in de praktijk worden gebruikt? Gebruik dan deze toolkit.

Scholing Het Verhaal Als Kwaliteitsinstrument

In deze scholing leren zorgmedewerkers (V&V) hoe ze verhalen kunnen ophalen, analyseren en de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren, volgens de narratieve onderzoeksmethode. De scholing is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hierin zijn verhalen van ouderen opgehaald over hoe zij de kwaliteit van zorg ervaren. In een persoonlijk gesprek vertelden ouderen hoe zij de zorg die zij ontvangen ervaren en wat er volgens hen beter kan, op basis van één open vraag: “U ontvangt zorg van organisatie X, vertelt u daar eens over”.

Interesse in deze scholing of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Claudia van Erven, onze implementatiemakelaar: C.A.M.vanErven@tilburguniversity.edu

Klik hier voor de flyer van de cursus. 

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie:

Praatplaat: Over leven met corona

Dit product is ontwikkeld op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de gevolgen van de maatregelen rondom COVID-19 in verpleeghuizen. In dit onderzoek stonden de verpleeghuisbewoners, hun naasten en vrijwilligers centraal. Het onderzoek vormde de basis voor de Praatplaat die werd ontwikkeld in co-creatie met ouderen, naasten, vrijwilligers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en docenten. Door middel van de Praatplaat kan het gesprek op gang blijven, ook nu de pandemie in een rustiger vaarwater zit. Er is behoefte aan terugblikken en verwerken van de situatie, ook om te leren en inzicht te krijgen in wensen, behoeften en mogelijke oplossingen voor toekomstige uitbraken of andere virussen.

De Praatplaat is voor iedereen in het verpleeghuis die wil terugblikken op en leren van de coronapandemie. De praatplaat is te downloaden op deze website. Op de website zijn ook 26 werkvormen te vinden om aan de slag te gaan met de Praatplaat en aanvullende informatie zoals een video door één van de onderzoekers.

Aan de slag met de Praatplaat

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met HIVA-KU Leuven, het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) van het UMC Groningen. Meer weten over dit onderzoek? Bekijk dan de onderzoekspagina.

uitsnede van de praatplaat