Tranzo - aw ouderen

Bijzondere Leerstoelen

Binnen de Academische Werkplaats ouderen zijn twee leerstoelen ondergebracht.

  • Mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact

Prof. dr. Katrien Luijkx is benoemd op de leerstoel ‘Mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact'.  Met haar leerstoel zal prof. dr. Luijkx bijdragen aan de transitie van de ouderenzorg en verdere ontwikkeling van de vierde generatie universiteit, waarin innovatie via co-creatie met diverse belanghebbenden tot stand wordt gebracht. Door onderwerpen te bestuderen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van ouderen die langdurige zorg ontvangen en daarbij het perspectief van ouderen zelf centraal te stellen, draagt deze leerstoel bij aan de kennisbasis over mensgerichte zorg. Tevens bestudeert ze het proces van maatschappelijke impact. Dit loopt van het ontdekken van relevante onderzoeksvragen tot en met het duurzame gebruik van ontwikkelde kennis gericht op verbetering van de zorg.

Tot januari 2023 was Katrien Luijkx benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Ouderenzorg'. Haar oratie is terug te kijken via onderstaande button.

 Bekijk de oratie van prof. dr. Katrien Luijkx

  • Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg

Prof. dr. Robbert Gobbens is benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg’. De leerstoel draagt bij aan het enerzijds verkrijgen van inzicht in hoe de professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg verder kan worden ontwikkeld ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. Anderzijds wordt onderzocht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en zorgorganisaties om het werk nu en in de toekomst aantrekkelijk en toegankelijk te houden.