Tranzo - aw ouderen

Samenwerkingspartners

logobalk partners academische werkplaats ouderen

De Academische Werkplaats Ouderen (AWO) is een structurele samenwerking tussen Tranzo, tien ouderenorganisaties en CZ Zorgkantoor. In het overzicht staan onze participanten. Op projectbasis werken we ook samen met andere partners.

De leerstoel ‘Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg’ van Robbert Gobbens is ook ondergebracht bij de AWO. Deze leerstoel is gevestigd door Zonnehuisgroep Amstelland en Hogeschool Inholland. 

De AWO werkt hiernaast samen met vijf andere academische werkplaatsen voor ouderenzorg in SANO (Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg). De zes samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) lanceerden in 2022 een Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg. In de nieuwe editie van deze kennisagenda zijn vier nieuwe thema’s aan de Kennisagenda toegevoegd. Het gaat om de thema’s zorgtechnologie, medicatieveiligheid, data geïnformeerde zorg en data infrastructuur, en reablement.