Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Ouderen

Tranzo academische werkplaats ouderen

Academische Werkplaats Ouderen

De ambitie van de Academische Werkplaats Ouderen is om met kennis over de leefwereld van ouderen bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg. We streven er naar dat ouderen erkend worden als unieke individuen en als volwaardige partners in de zorg. In de onderzoeksprojecten wordt zo snel mogelijk kennis over de leefwereld van ouderen ontwikkeld. Op basis hiervan worden, in samenwerking met zorgverleners, innovaties ontwikkeld en/of geëvalueerd. Om innovatie vanuit de leefwereld van ouderen in de dagelijkse zorgpraktijk te realiseren wordt kennis gedeeld. Per project wordt een klankbordgroep ingericht om voorlopige onderzoeksresultaten te delen met belanghebbenden en onderzoekers te voeden met inzichten uit de praktijk. Resultaten worden toegankelijk gemaakt via publicaties en presentaties. Voor medewerkers van de organisaties die in de Academische Werkplaats Ouderen participeren worden Research Previews gehouden. In deze bijeenkomsten worden over een specifiek onderwerp voorlopige onderzoeksresultaten bediscussieerd.


Interviews over onze onderzoeksprojecten (YouTube)


Tina ten Bruggencate: Sociale behoeften van ouderen en (technologische) interventies (link) & Eigen regie in het verpleeghuis (rechts)

Maatwerk nodig bij introductie zorgtechnologie bij zelfstandig wonende ouderen (links) & Beatriz Roman over de kracht van verhalen (rechts)
Promotieonderzoek Willeke de Vos (links) & Toolbox toegangsproces Ouderenzorg (rechts)

Tineke Roelofs over intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het verpleegtehuis (links) & Lorainne Busetto over integrale zorg (rechts)
Sebastiaan Peek over acceptatie van technologie door ouderen (links) & Lisette Schipper over toegang tot ouderenzorg (rechts)