Mobility

Mobiliteit

Tilburg University vindt het van groot belang om de CO2-footprint van de mobiliteit terug te dringen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het grootste deel van onze CO2-footprint afkomstig is van het reisverkeer van onze groeiende populatie medewerkers en studenten. We streven naar een reductie van 75% rond 2030 en uiteindelijk willen we 100% schone mobiliteit bereiken.

Dit draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals):

 • betaalbare en duurzame energie (7),
 • industrie, innovatie en infrastructuur (9),
 • duurzame steden en gemeenschappen (11),
 • klimaatactie (13).

We zetten ons daarom gezamenlijk in om duurzame keuzes te maken voor ons woon-werk- of studieverkeer en bij dienstreizen. We willen daarnaast de last van de parkeervoorzieningen tot een minimum beperken. Ook willen we dat de campus een groene en aantrekkelijke omgeving blijft voor al haar gebruikers.

We richten ons daarbij op de volgende gebieden

Terugdringen van het autogebruik

Uit onderzoek naar de vervoerswijzen van medewerkers en studenten blijkt dat er voldoende kansen zijn om een duurzamere keuze te maken. Een belangrijke stap in het terugdringen van het autogebruik is het bevorderen en uitbreiden van de mogelijkheden van hybride werken. Dit houdt in dat medewerkers en studenten deels thuis werken of onderwijs volgen en deels op de campus. Door de coronaperiode hebben we hier in hoog tempo veel ervaring mee opgedaan. We willen de voordelen die we hebben kunnen ervaren, kunnen blijven benutten. Hiertoe is een programma opgestart. Medewerkers worden alvast gestimuleerd om samen met de leidinggevende te zoeken naar de optimale mix van thuiswerken en aanwezigheid op de universiteit. Hierdoor wordt naar verwachting ook de parkeerdruk op en rondom de campus verlicht.

Ride sharing

We vragen alle bezoekers via duurzame vervoersmiddelen naar de campus te komen. Of zoveel mogelijk met gezamenlijk vervoer. Er zijn verschillende ride sharing apps die gebruikt kunnen worden om vervoer van en naar de campus te delen. 

Aanmoedigen van het gebruik van fietsen, e-bikes en speedbikes en het verbeteren van de fietsvoorzieningen.

Tilburg University kent een in 2021 verruimde fietsregeling voor medewerkers. Medewerkers kunnen via een keuzemodel van diverse regelingen gebruik maken. Als stimulans om zoveel mogelijk met de fiets of e-bike naar de campus te komen.

Parkeren van een fiets kan op de campus op diverse plekken in de beschikbare fietsenrekken. Zo houden we de campus op orde en gebouwen en terreinen toegankelijk voor iedereen. Het wordt uit veiligheidsoverwegingen afgeraden om de accu van de fiets in de gebouwen op te laden. 

  Verbeteren van de bereikbaarheid van Tilburg University voor schone manieren van vervoer

  Op en rond de campus zijn 40 laadpunten voor elektrische auto’s om het gebruik van elektrische auto’s door medewerkers en bezoekers te faciliteren en stimuleren.

  Verminderen van zakelijke reizen of het kiezen voor duurzame vervoersmiddelen

  Medewerkers van Tilburg University nemen in meer of mindere mate deel aan afspraken, congressen en symposia in binnen- of buitenland. We bieden hen diverse mogelijkheden om dit zo veel mogelijk online te doen. Wanneer fysieke aanwezigheid gewenst is, stimuleren we het gebruik van duurzame vervoermiddelen. Denk aan de fiets en OV. 

  Reizen op grotere afstand
  Medewerkers reizen tot een afstand van 500 km zo duurzaam mogelijk. Ook boven de 500 km zijn er, rekening houdend met reistijd en comfort, steden op een duurzame manier te bereiken en daarmee alternatieven mogelijk voor het gebruik van het vliegtuig of een auto.