Tilburg University logo statue

Gedrag en integriteit

Tilburg University heeft een aantal regels en waarden die richting geven aan het werken en studeren bij Tilburg University.

Code of Conduct

Om de waarden en normen binnen onze universiteit expliciet te maken is er een Code of Conduct opgesteld. Deze code beschrijft de waarden die richting geven aan het werken en studeren bij Tilburg University. Het is een kader voor reflectie op de uitgangspunten van de universiteit en bepaalt het handelen van medewerkers en studenten. De Code of Conduct biedt ruimte om elkaar daarop aan te spreken. Specifieke gedragsvoorschriften zijn vastgelegd in afzonderlijke regelingen die hieronder vermeld staan. Deze regelingen voorzien in klachtenprocedures en sanctiemogelijkheden.

VSNU
Social Media Richtlijnen
Goed bestuur
Bestuurs- en beheersreglement
Wetenschappelijke integriteit
Beheer van onderzoeksdata
Nevenwerkzaamheden
Klokkenluiden
Ongewenst gedrag
Vertrouwenspersonen
Code Dierproeven
Leidraad ontvangst relatiegeschenken
Huisregels