Tilburg University logo statue

Gedrag en integriteit

Tilburg University heeft een aantal regels en waarden die richting geven aan het werken en studeren bij Tilburg University. Onze Code of Conduct maakt de waarden en normen van onze universiteit expliciet en beschrijft de eisen die worden gesteld aan het persoonlijk gedrag van medewerkers en studenten. In het Privacy & Security Portal vind je alles om veilig te kunnen werken met persoonlijksgegevens of andere data.

Specifieke gedragsvoorschriften zijn vastgelegd in afzonderlijke regelingen die hieronder vermeld staan. Deze regelingen voorzien in klachtenprocedures en sanctiemogelijkheden.

Universiteiten van Nederland
Social media richtlijnen
Goed bestuur
Bestuurs- en beheersreglement
Wetenschappelijke integriteit
Beheer van onderzoeksdata
Nevenwerkzaamheden
Klokkenluiden
Ongewenst gedrag
Vertrouwenspersonen
Code Dierproeven
Leidraad ontvangst relatiegeschenken
Huisregels