Students Tilburg University

Computer Emergency Response Team (CERT)

Het CERT-team (Computer Emergency Response Team) draagt bij aan een goede IT-beveiliging op de campus. Doel van CERT is op te treden bij beveiligingsincidenten die de dienstverlening dermate verstoren dat snel en adequaat handelen noodzakelijk is om schade aan computers en/of netwerken zoveel mogelijk te reduceren en de dienstverlening te herstellen.

Taken CERT

  • Het inrichten en operationeel houden van een meldpunt voor beveiligingsincidenten en adequate afhandeling hiervan.
  • Voorlichting geven over preventie en actuele bedreigingen (waaronder andere CERT's waarschuwen).
  • Adviserende rol omtrent IT-beveiliging op de universiteit.
  • Verzorgen van presentaties/demonstraties op het gebied van IT-beveiliging (Awareness).
  • Auditeren van IT-infrastructuur tot applicatie.

Contactgegevens CERT

E-mail: cert@tilburguniversity.edu

Adres: Warandelaan 2

5037 AB Tilburg