Kast met ordners, foto Viktor Talashuk

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Beleid privacy en bescherming persoonsgegevens (AVG)

Tilburg University heeft beleid opgesteld met betrekking tot privacy en bescherming persoonsgegevens. Naast het hoofdbeleid is er aanvullend specifiek themabeleid op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, medewerkers, externe relaties en cameratoezicht.

Strategy Data Protection

De Strategy Data Protection zet de hoofdlijnen omtrent ambitieniveau, risicomanagement, organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, middelen en toezicht.

Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens

Het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens waarborgt de kwaliteit van de verwerking van persoonsgegevens en zorgt voor een goede balans tussen privacy, veiligheid en functionaliteit.

Doelstellingen van dit beleid zijn concreet de volgende:

  1. Het vastleggen van uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens en het bieden van een kader om verwerkingen van persoonsgegevens te toetsen aan een vastgestelde 'best practices' of norm.
  2. Transparant zijn over wat Tilburg University doet met persoonsgegevens.
  3. Het vastleggen van procedures omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
  4. Het beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie.
  5. Voldoen aan Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

Er is een belangrijke relatie en gedeeltelijke overlap met het aanpalende beleidsterrein informatiemanagement en informatiebeveiliging. Het beleid sluit aan op de Fair Information principles.

Themabeleid

Naast het hoofdbeleid is er aanvullend specifiek themabeleid vastgesteld:

Voor medewerkers zijn procedures en modellen (inloggen vereist) beschikbaar via intranet.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?

9 reacties, van wie 5 aangeven dat ze geholpen zijn.