Kast met ordners, foto Viktor Talashuk

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Beleid AVG

Op deze pagina vind je alles over het door Tilburg University opgestelde beleid met betrekking tot privacy & bescherming persoonsgegevens.

Strategy Data Protection

De Strategy Data Protection zet de hoofdlijnen omtrent ambitieniveau, risicomanagement, organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, middelen en toezicht.

Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens

Het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens waarborgt de kwaliteit van de verwerking van persoonsgegevens en zorgt voor een goede balans tussen privacy, veiligheid en functionaliteit.

Doelstellingen van dit beleid zijn concreet de volgende:

  1. Het vastleggen van uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens en het bieden van een kader om verwerkingen van persoonsgegevens te toetsen aan een vastgestelde 'best practices' of norm.
  2. Transparant zijn over wat Tilburg University doet met persoonsgegevens.
  3. Het vastleggen van procedures omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
  4. Het beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie.
  5. Voldoen aan Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

Er is een belangrijke relatie en gedeeltelijke overlap met het aanpalende beleidsterrein informatiemanagement en informatiebeveiliging. Het beleid sluit aan op de Fair Information principles.

Naast het hoofdbeleid is er aanvullend specifiek themabeleid vastgesteld:

Voor medewerkers zijn procedures en modellen (inloggen vereist) beschikbaar via intranet.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?

5 reacties, van wie 3 aangeven dat ze geholpen zijn.