Rectores Magnifici

Opening van het academisch jaar 1931-1932

Geschiedenis van Tilburg University in vogelvlucht

Dit is de historische tijdlijn van Tilburg University, met de belangrijke data in de geschiedenis van de universiteit.

De universiteit werd opgericht in 1927, als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. Het was de eerste universitaire instelling in Zuid-Nederland, dat door de protestantse overheid lang de mogelijkheid was onthouden om instellingen voor hoger onderwijs te vestigen.

De opleiding was geconcentreerd rond het vakgebied van de economie, maar van meet af kregen studenten ook onderwijs in het recht, geschiedenis, psychologie en sociale wetenschappen. Vanaf de jaren ’60 groeiden die onderdelen uit tot zelfstandige faculteiten, met intussen bijna 20.000 studenten. In diezelfde periode is Tilburg uitgegroeid tot een universiteitsstad met studenten uit meer dan 140 landen. Tilburg University heeft ook vestigingen in Utrecht, Den Bosch en in de binnenstad van Tilburg.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.