Fransje Gimbrère

Physis (2023, textiel 3D)
Foyer Koopmans Building

Making of the "Physis" artwork

Het werk ‘Physis’ is door de Tilburgse kunstenares Fransje Grimbrėre in 2023 gemaakt met middelen uit het fonds dat Wim van de Donk bij gelegenheid van zijn afscheid als Commissaris van de Koning in 2020 ontving van vele Brabantse burgers en bedrijven en waarmee hij een jonge Brabantse kunstenaar wilde ondersteunen. Het werk dat ermee is gemaakt is geschonken aan Tilburg University. 

Dank aan alle gulle gevers, het Textielmuseum, het Prins Bernard Cultuurfonds en natuurlijk aan Fransje Grimbrėre. Bijzondere dank ook aan de dienst bouwzaken van de universiteit, Marc Mulders, Hebe Verstappen, Karin Braks, Jan Speelman, Verily Klaassen en Pieter Siebers voor hun medewerking aan dit bijzondere project.

Physis-Fransje-Gimbrere
Physis-Fransje-Gimbrere-close-up

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.