Tilburg Law School

Appointment and promotion Policy

Tilburg Law School wil een leidende, nationaal en internationaal georiënteerde juridische faculteit zijn en blijven. De Appointment and Promotion Committee (APC) is de vaste facultaire benoemings- en bevorderingscommissie van Tilburg Law School die de decaan van Tilburg Law School adviseert over alle academische benoemingen en bevorderingen (Universitair Docent, Universitair Hoofddocent en Hoogleraar).

Door deze taken bij één centrale en vaste commissie te beleggen creëren we gelijke kansen voor medewerkers en bevorderen we de professionaliteit, objectiviteit en uniformiteit van de uitvoering van het benoemings- en bevorderingsbeleid. De werkwijzen van de APC worden regelmatig geëvalueerd.

De vaste APC is als volgt samengesteld:

prof. dr. Maurice AdamsVoorzitter
prof. dr. Morag GoodwinLid
prof dr. Joseph Mc Cahery     Lid
prof. dr. Mijke Houwerzijl    Lid
prof. dr. Panos DelimatsisLid
prof. mr. dr. Stavros Zouridis  Lid
Tim WesterburgenSecretaris

 De APC zet ook gastleden in, zoals vertegenwoordigers vanuit het departement waar een vacature is en/of externe experts.