Tilburg Law School

Appointment and promotion Policy

Tilburg Law School wil een leidende, nationaal en internationaal georiënteerde juridische faculteit zijn en blijven. De Appointment and Promotion Committee (APC) is de vaste facultaire benoemings- en bevorderingscommissie van Tilburg Law School die de decaan van Tilburg Law School adviseert over alle academische benoemingen en bevorderingen (Universitair Docent, Universitair Hoofddocent en Hoogleraar).

Door deze taken bij één centrale en vaste commissie te beleggen creëren we gelijke kansen voor medewerkers en bevorderen we de professionaliteit, objectiviteit en uniformiteit van de uitvoering van het benoemings- en bevorderingsbeleid. De werkwijzen van de APC worden regelmatig geëvalueerd.

De vaste APC is als volgt samengesteld:

prof. dr. Maurice Adams Voorzitter
prof. dr. Eleni Kosta  Lid
prof dr. Joe Mc Cahery      Lid
prof. dr. Mijke Houwerzijl     Lid
prof. dr. Irmgard Borghouts – van de Pas Lid
prof. mr. dr. Stavros Zouridis   Lid

 De APC zet ook gastleden in, zoals vertegenwoordigers vanuit het departement waar een vacature is en/of externe experts.