Tilburg Law School

Opleidingdirecteuren Tilburg Law School

Iedere opleiding heeft een opleidingdirecteur. Onder leiding van de Vice-Decaan Onderwijs is deze verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteitszorg van de opleiding en onder meer samenhang van het programma en voorlichting. Hij/zij is tevens Opleidingsdirecteur in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Onze opleidingsdirecteuren

Bacheloropleidingen

Bestuurskundedrs. R. Pranger (Rob)
 Fiscaal Rechtprof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (Inge)
Global Law

prof. dr. P. Verbruggen LLM MPhil (Paul)

dr. E.P.M. Sipiorski (Emily)

Rechtsgeleerdheid: 
Nederlands Rechtdr. E.K.P. Jaspaert (Emma)
Ondernemingsrechtmr. G.J.H. van der Sangen (Ger)
Bachelor Data Sciencedr. S.F.W. van den Bosch LLM MSc (Steffie)

Masteropleidingen

Fiscaal Rechtprof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (Inge)
International Business Law

mr. dr. E.P. Joubert (Tronel)

prof. mr. E.P.M. Vermeulen (Erik)

International Business Taxationdr. C. De Pietro (Carla)
International and European Lawmr.dr. F.M. Fleurke (Floor)
Labour Law and Employment Relations

prof. dr. M.S. Houwerzijl (Mijke)

A. Fernandez de Aranguiz Chueca - Assistent Professor (Ane)

Law & TechnologyT. Broer - Assistant Professor (Tineke)
Ondernemingsrechtmr. G.J.H. van der Sangen (Ger)
Public Governanceprof. mr. dr. S. Zouridis (Stavros)
Rechtsgeleerdheidprof. mr. dr. I. Sumner (Ian)

Verantwoordelijkheden opleidingsdirecteuren

De opleidingsdirecteuren hebben voor hun eigen opleidingen de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • Totstandkoming van het betrokken onderwijsprogramma
  • Curriculum, opbouw en samenhang
  • Capaciteit en bemensing
  • Monitoring van het verzorgde onderwijs en kwaliteitsborging
  • Werving en voorlichting
  • Studiebegeleiding
  • Internationalisering
  • Co√∂rdinatie van algemene onderwerpen