Tilburg Law School

Maatschappelijke Adviesraad Tilburg Law School

Tilburg Law School hecht sterk aan de inbreng vanuit het maatschappelijke veld waarin de afgestudeerden van de Law School werkzaam zijn of zullen zijn. Daarom is er een Maatschappelijke Adviesraad ingesteld, waarin deskundigen op specifieke deelterreinen hun visie kunnen geven op de koers die de Law School zou kunnen en/of moeten varen.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseert de Law School Board over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding van het onderwijs en onderzoek van de Law School. De Raad komt doorgaans twee keer per jaar bijeen.

Besproken onderwerpen

  • het onderscheid tussen universitaire en hbo-opleidingen in het recht;
  • de dilemma's en mogelijkheden rond het verrichten van onderzoeksopdrachten;
  • studentenwerving;
  • de zichtbaarheid van Tilburgse juristen in het maatschappelijk debat.

Leden van de Raad

Mw. mr. C. PeschSenior director, Legal Department Philips Lighting
Dhr. mr. W.E. PorsAdvocaat/partner bij Bird & Bird
Dhr. mr. P. SmitsAdvocaat Hoge Raad, Tribe Legal DBNL / ING Advocaten
Dhr. mr. J.B. van den BeldPresident Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Dhr. mr.drs. P. GlasVoormalig regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma
Mw. C. ZandbergenVoorzitter CvB Stichting Xpect Primair
Mw. M. van den HurkRector - De Nieuwste School
Mw. I WirkenCOO Crossyn Automotive B.V.