Tilburg Law School

Maatschappelijke Adviesraad Tilburg Law School

Tilburg Law School hecht sterk aan de inbreng vanuit het maatschappelijke veld waarin de afgestudeerden van de Law School werkzaam zijn of zullen zijn. Daarom is er een Maatschappelijke Adviesraad ingesteld, waarin deskundigen op specifieke deelterreinen hun visie kunnen geven op de koers die de Law School zou kunnen en/of moeten varen.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseert de Law School Board over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding van het onderwijs en onderzoek van de Law School. De Raad komt doorgaans twee keer per jaar bijeen.

Besproken onderwerpen

  • het onderscheid tussen universitaire en hbo-opleidingen in het recht;
  • de dilemma's en mogelijkheden rond het verrichten van onderzoeksopdrachten;
  • studentenwerving;
  • de zichtbaarheid van Tilburgse juristen in het maatschappelijk debat.

Leden van de Raad

Mw. mr. C. Pesch Senior director, Legal Department Philips Lighting
Mr. W.E. Pors advocaat/partner bij Bird & Bird
Mr. P. Smits Advocaat/jurist bij ING Hoofdkantoor
Mr. K. Sterk Lid van de Raad voor de Rechtspraak
Mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek President Rechtbank Amsterdam
Mw. C. Zandbergen Voorzitter CvB Stichting Xpect Primair
Mw. mr. F. Koşer Kaya Wethouder gemeente Amersfoort
Dr. R. Visser Secretaris Raad van State
Mw. I. Wirken Crossyn Automotive B.V.