woman with camera

Arbeid op bestelling

Published: 30 januari 2024 Laatst bijgewerkt: 08 februari 2024

Onderzoeker Jan Cremers van de Tilburg Law School werkte mee aan de uitzending ‘Arbeid op bestelling’ van het Tv-programma Zembla. In die uitzending wordt uitgebreid ingegaan op de woon-, werk en leefsituatie van arbeidsmigranten.

Cremers maakt daarin onder meer een vergelijking met hoe arbeidsmigranten in het verleden rechtstreeks in dienst kwamen bij de onderneming waar ze aan de slag gingen. Mede daardoor vielen ze direct onder verantwoordelijkheid van die onderneming en konden ze rekenen op ondersteuning van de afdeling personeelszaken en op hulp bij het vinden van huisvesting. In de huidige situatie wordt die verantwoordelijkheid veelal afgeschoven op de bemiddelaar, het uitzendbureau of andere tussenpersonen. Dit schrijnt temeer gezien het feit dat ze in veel gevallen structureel werk verrichten dat vaste contracten rechtvaardigt.

Meer informatie over het TV-programma