Spaarvarken

De Sterkste Schakel

De Sterkste Schakel is een onderzoek naar de economische zelfredzaamheid van gezinnen. Het heeft als doel generatiearmoede te doorbreken aan de hand van neuropsychologische inzichten. Tilburg University is als partner verantwoordelijk voor het evalueren van de effecten van de interventies op de economische zelfredzaamheid van gezinnen.

De aanpak van armoede is belangrijk omdat armoede een hoger risico geeft op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen en het welbevinden van mensen op lange termijn. Door gezinnen de juiste vaardigheden aan te leren wordt de generatiearmoede doorbroken en wordt kinderen een succesvollere en gezondere toekomst geboden. 

Armoede combineren met inzichten uit de cognitieve neuropsychologie

Binnen het onderzoek wordt een aanpak gehanteerd die het onderwerp armoede combineert met inzichten uit de cognitieve neuropsychologie. Denk aan de effecten van stress op de hersenen en cognitieve vaardigheden, en het vermogen van de hersenen zich te ontwikkelen. Het project streeft naar verbeteringen op de lange termijn om zo generatiearmoede te helpen bestrijden.

Versterken van de sociaaleconomische fitheid

Deze nieuwe aanpak is gericht op het versterken van de sociaaleconomische fitheid van gezinnen, om hen weer grip te geven op hun toekomst én de toekomst van hun kinderen. Het bestaat uit twee onderdelen:

  • Mobility Mentoring®
    In deze aanpak wordt er mentoring geboden door een professional, die uitgaat van gelijkwaardigheid en bijdraagt aan het doelgerichter handelen van mensen;
  • EFFECT
    Dit model bestaat uit methodieken waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze executieve vaardigheden en de hersennetwerken die aan deze vaardigheden gelieerd zijn, trainen en ontwikkelen.

Het onderzoek vindt plaats in de gemeente Waalwijk en start in september 2020.

Samenwerking

De doelgroep van het onderzoek zijn gezinnen in de gemeente Waalwijk met financiële problemen en die graag mee willen werken samen met een mentor. Er zal nauw worden samengewerkt met maatschappelijke partners in de wijk. Denk aan wijkteams, scholen en maatschappelijke instellingen.

Resultaten

De impact van de interventie wordt zowel kwantitatief als kwalitatief gemeten. Bij de kwantitatieve meting gaat het om het meten van (veranderingen in) de zelfredzaamheid (gemeten op de pijlers familie stabiliteit, welzijn, financiën, opleiding, en carrière), de ervaren financiële schaarste, het subjectief en objectief executief functioneren, en de kwaliteit van leven van deelnemers.