Voorlezen

Taalschatten

Het is belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen hun volledige potentieel te bereiken en een gezond en gelukkig leven te leiden. Een goede taalontwikkeling is daarvoor een zeer belangrijke factor. Praten en interacteren met je kind lijkt vanzelfsprekend, is het echter nog niet. Zeker niet in een digitale samenleving. Sommige ouders wéten niet hoe belangrijk hun rol is, andere hebben of nemen niet genoeg tijd. En weer anderen twijfelen over hoe ze het moeten aanpakken. Tilburg University draagt bij aan wetenschappelijk onderbouwde interventies om de ontwikkeling van kinderen in de eerste levensjaren te optimaliseren.

Er wordt op dit moment veel energie gestopt in het signaleren en aanpakken van taalachterstanden wanneer  deze zich manifesteren.

Vanuit het project Taalschatten wordt ernaar gestreefd er samen voor te zorgen dat álle 170.000 kinderen die jaarlijks worden geboren, op het juiste taalniveau aan school beginnen. Het doel is dat alle ouders – dus van álle achtergronden en opleidingsniveaus – weten dat praten en interacteren met hun kind randvoorwaarde is voor de (hersen)ontwikkeling van hun kind, net als voeding, beweging en slaap.

Tilburg University is als partner verantwoordelijk voor het ontwikkelen en evalueren van wetenschappelijk onderbouwde interventies gericht op het vergroten van bewustzijn van en kennis over het effect van een rijke taalomgeving op de (hersen)ontwikkeling en belangrijke succesvaardigheden van jonge kinderen (0-4 jaar oud) om zo de ontwikkeling van hun kind in de eerste levensjaren als fundament voor het verdere leven te optimaliseren.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van de Number 5 Foundation, Stichting Lezen en Schrijven en Tilburg University. In gezamenlijkheid werken zij aan het realiseren van de missie. Een van de noodzakelijke factoren daarin is het betrekken van het ecosysteem om het jonge kind heen met zowel publieke als private partijen. Kernspelers hierin zijn huisartsen, jeugdartsen, verloskundigen, kinderopvang, logopedisten. De projectpartners willen door samenwerking met deze partijen een maatschappelijke beweging creëren om de missie te voltooien.