AM HR Partners

Partners

De Academische Werkplaats ‘Digital Health & Mental Wellbeing’ streeft naar een langdurige structurele samenwerking met een breed scala aan partners uit commerciële, zorg- en non-profit organisaties. Centraal staat co-creatie waarbij alle partners actief bijdragen. Partners worden onderdeel van een proces waarin we vertrouwen en wederzijds respect opbouwen, elkaar als gelijken zien, kennis uitwisselen en grenzen vervagen.

“Tilburg University heeft veel relevante expertise in huis, zowel rond digital health als mentaal welzijn. ​Door deze expertise te bundelen via een netwerk organisatie kunnen we echt bijdragen aan het oplossen van problemen die maatschappelijk urgent zijn. ​Het is daarbij essentieel dat we, middels co-creatie, nauw samenwerken met maatschappelijke partners.”

Inge Bongers en Emiel Krahmer, Academische trekkers

Inge Bongers en Emiel Krahmer

Huidige partners

De werkplaats is een groeiende netwerkorganisatie. De eerste partners die zich aan de werkplaats hebben verbonden zijn:

Meer partners zullen spoedig bekend gemaakt worden.

Waarom meedoen als partner?

Jouw organisatie…

  • kan echt impact hebben op de maatschappij, de praktijk en de academische wereld.
  • krijgt de kans om samen te werken met experts op het gebied van ‘digital health & mental wellbeing’.
  • kan antwoorden krijgen op reeds bestaande vragen die verschillende perspectieven nodig hebben.
  • kan in co-creatie bijdragen aan de uitvoering van de samenwerkingsagenda op zowel onderzoek als kennisuitwisseling.
  • kan ondersteuning krijgen bij de implementatie van onderzoeksresultaten die voortkomen uit de werkplaats.
  • kan meedoen aan trainingen en kennisdelingsbijeenkomsten.
  • krijgt de kans om bij te dragen aan het onderwijsprogramma van Tilburg University, bijv. door mee te werken aan de minor digitale gezondheid (in oprichting), via gastcolleges, uitdagingen voor studenten, scriptieprojecten (bachelor en master) en stages.  
  • wordt uitgenodigd voor een jaarlijkse conferentie.

Van partners wordt verwacht dat zij een actieve rol spelen en financieel of op een andere manier (bijv. in natura) bijdragen aan de werkplaats. Wilt u meer informatie om partner te worden? Neem dan contact op met Esther van Vliet, project manager van de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Digital Health & Mental Wellbeing.

Contact