woman with camera

Studenten debatteren over hoe privaat en publiek elkaar kunnen versterken op de arbeidsmarkt

Published: 05 april 2023 Laatst bijgewerkt: 05 april 2023

Op 15 maart zag het onderwijs van de tweedejaars bachelor studenten Bestuurskunde van Tilburg University er net wat anders uit. In plaats van een college voor hun vak ‘Markt, Overheid & Middenveld’ was er een debat georganiseerd, in samenwerking met de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt, over het vormgeven van het arbeidsbureau van de toekomst. Waar de theorie het belang van samenwerken benadrukt, ligt dat in de praktijk een stuk ingewikkelder. Hoe kunnen overheid, UWV, marktpartijen, werkgevers en vakbonden in de praktijk samenwerken?

Debat arbeidsmarkt

In gesprek met studenten

Vertegenwoordigers van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, Randstad, de vakbond CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland waren naar Tilburg afgereisd om het gesprek met studenten aan te gaan. Het is van grote waarde om organisaties, zoals partners van de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt, te betrekken bij onderwijs. Ton Wilthagen, docent voor het vak en academic lead van de werkplaats:

Voor studenten is het leerzaam en inspirerend om in gesprek te gaan met professionals en organisaties die de praktijk met ingewikkelde vraagstukken te maken hebben. Dat is een cruciale vorm van opleiden, naast de cursussen die gericht zijn op theorie en academische vaardigheden.”

Diverse thema's

Verschillende thema’s kwamen aan bod tijdens het debat. Zo ging het over de verschillende transities van arbeid die spelen en hoe deze begeleid kunnen worden. Er werd bediscussieerd of we van baanzekerheid naar werkzekerheid moeten en ook praktische aspecten en uitdagingen van het samenwerken kwamen volop aan bod. Want kunnen organisaties wel logo-loos werken en hun eigen belang opzijzetten? Wat als je niet allemaal dezelfde jargon gebruikt? En hoe ga je om met zaken als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als er verschillende partijen bij betrokken zijn?

Werk opnieuw uitvinden

Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt en Societal Impact bij Randstad en één van de panelleden, reflecteerde op haar deelname aan het debat: “De factoren die van invloed zijn op het werkende leven van mensen herkennen we zo langzamerhand wel met elkaar. We bevinden ons in een tussenfase waar we te veel rekening houden en houvast lijken te vinden in de oude situatie, industrieel en verzorgd. Waar de wereld en de arbeidsmarkt naar toe beweegt vraagt om nieuwe oplossingen, nieuwe zekerheid. Goed geregeld werk opnieuw uitvinden. Daar maakt een doelgerichte service voor burgers deel van uit. De betrokken partijen zijn het wel eens over het einddoel, de weg ernaar toe is geplaveid met oud denken, eigen ego en belang vooropstellen. Laten de studenten daar nu feilloos doorheen prikken! Zij en hun nazaten zijn het die met dat wat wij bedenken uit de voeten moeten kunnen. Privaat-publiek samenwerken in het te vormen ecosysteem waar niemand de baas is lijkt de belangrijke volgende stap. De polder van nu dient over zijn eigen schaduw heen te stappen.”

Zij zijn het die met dat wat wij bedenken uit de voeten moeten kunnen.

- Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt en Societal Impact

Reflectie van studenten

Er was veel interactie met de studenten en al had het langer kunnen doorgaan, na 90 minuten was het tijd voor de debatleiders Marc van der Meer en Ton Wilthagen om het af te sluiten. En hoe vonden de studenten het?

“Het was erg nuttig om ervaringen te horen vanuit verschillende organisaties. Iedereen heeft een eigen visie en het was leerzaam om dit te zien.”

“Het was een divers panel vanuit verschillende relevante hoeken. Je kon nu echt ervaren hoe mensen samenwerken en hoe ze dit vinden.”

Meer informatie 

Website: Universiteitsbrede Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt