worker in wheelchair

Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt

Een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen aan mee kunnen doen en bovendien waardevol, duurzaam en lonend werk biedt, zijn belangrijke aspecten van brede welvaart voor de samenleving. In de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt komen wetenschappers en (maatschappelijke) organisaties samen om te werken aan een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen en waar ieder talent kan worden ontwikkeld en kan bijdragen.

inclusieve arbeidsmarkt

Mensen die betaald werk verrichten voelen zich beter, hebben een betere gezondheid, een hoger inkomen en meer sociale contacten en ontplooiingsmogelijkheden dan mensen die niet aan het werk kunnen komen of blijven. De werkende beroepsbevolking is ook hard nodig op de huidige arbeidsmarkt waar vergijzing en ontgroening van de bevolking leiden tot structurele krapte.

Zonder voldoende mensen met de juiste kennis en vaardigheden kunnen belangrijke maatschappelijke transities niet worden gemaakt. Toch is het vinden van werk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ondanks een groot tekort op de arbeidsmarkt, zijn er nog steeds meer dan een miljoen mensen die geen (duurzaam) werk kunnen vinden of te weinig verdienen.

Gezamenlijk werk maken van beter werk

De ambitie van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt is om te werken aan een arbeidsmarkttransitie, die zoveel mogelijk kan bijdragen aan brede welvaart, zowel maatschappelijk als voor het individu. De werkplaats richt zich samen met maatschappelijke partners en stakeholders op het gezamenlijk en in co-creatie ontwikkelen van de kennis en kunde die nodig zijn om er voor te zorgen dat de arbeidsmarkt werkt voor iedereen.

We maken gezamenlijk werk van beter werk, van een betere en rechtvaardige arbeidsmarkt, met het oog op de toekomst, in het belang van toekomstige generaties en in het licht van een sterk vergrijzende samenleving. 

Evenementen

Er zijn geen resultaten gevonden.

Academische Trekkers

Contact