worker in wheelchair

Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt

De WRR, SER, VNO-NCW en Commissie Regulering van Werk schetsen een unaniem beeld: het is tijd voor hervorming van de arbeidsmarkt. Een van de structurele problemen die de coronacrisis heeft uitvergroot is de onzekerheid op de arbeidsmarkt. We moeten de bakens verzetten zodat iedereen weer zekerheid gaat ervaren van werk en inkomen. Dit vraagt om grotere wendbaarheid van individuen en organisaties zodat zij een duurzame loopbaan kunnen ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen is een nieuwe infrastructuur nodig voor de arbeidsmarkt. Een infrastructuur waarbij werkloosheid wordt voorkomen met behulp van Leven Lang Ontwikkelen (LLO)- en Van Werk Naar Werk- trajecten.

inclusieve arbeidsmarkt

Met de oprichting van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt wil Tilburg University bijdragen aan het doorbreken van het huidige krachtveld. Samen met haar externe partners heeft de werkplaats het doel gesteld om in 2030 een gezamenlijke infrastructuur te hebben ontwikkeld, waarin aan het werk gaan en bewegen van werk naar werk een garantie voor iedereen is - er is nieuwe zekerheid op de arbeidsmarkt. 

Subthema’s 

De komende twee jaar zal het thema van werk naar werk centraal staan. Binnen deze thematiek zal de focussen liggen op drie sub thema’s: beweging, nieuwe zekerheden en mobiliteit tussen organisaties. Met beweging ligt de focus op hoe er voor gezorgd kan worden dat mensen zich een leven lang ontwikkelen en zich goed voorbereid voelen om in beweging te komen binnen en/of buiten de organisatie. Binnen het sub thema nieuwe zekerheden, staat de vraag centraal hoe we ervoor gaan zorgen dat mensen nieuwe zekerheden ervaren. Het derde sub thema, mobiliteit tussen organisaties, focust zich op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen de overstap maken van overschotsectoren naar kraptesectoren, aansluitend bij hun talenten en competenties en passend bij hun behoefte aan zekerheden

Aangesloten partners  

CNV, CSU, ING, NS, Philips, Rabobank, Randstad en UWV zijn kernpartners: zij vormen het koersbepalende kernteam van de academische werkplaats en nemen aan het gehele programma deel. 

KLM en Achmea zijn light-partners: zij sluiten aan bij een deel van het programma van de academische werkplaats.

Academische Trekkers

Contact