Electric car

NEON: New Energy and mobility Outlook for the Netherlands

Transitie naar duurzame energie en mobiliteit verloopt niet in het tempo dat nodig is. Technologische ontwikkeling en economische drijfveren zijn niet voldoende. In de transitie spelen lokale omstandigheden en gebruikers een belangrijke rol. Het programma NEON, een samenwerking tussen o.a. Tilburg University en Eindhoven Technische Universiteit, richt zich op innovatieve methoden en technieken waarmee de transitie kan worden versneld.

Sociale wetenschappers van Tilburg University werken samen met ingenieurs, NGO’s en bedrijven om economische, juridische en sociale barrières voor de uitrol en opschaling van veelbelovende technologieën op het gebied van duurzame opwek en opslag van energie, smart grids en elektrisch vervoer het hoofd te bieden.

Daarbij is aandacht voor de volgende drie problemen:

  • Investeringen gaan vaak niet naar de technologieën met de grootste impact, maar naar oplossingen die het snelst geld opleveren;
  • Veelbelovende oplossingen stranden vaak op het verzet van burgers of institutionele problemen zodra ze grootschalig worden uitgerold;
  • De transitiewetenschap ontbeert momenteel cijfermatige modellen die als basis kunnen dienen voor praktisch klimaat- en mobiliteitsbeleid.

Een succesvolle strategie om de energietransitie te versnellen

Deze strategie zal zich moeten richten op:

  1. potentiële doorbraaktechnologieën,
  2. barrières op systeemniveau,
  3. gekwantificeerde overgangsmodellen.

De belangrijkste maatschappelijke impact van het project ligt in het versnellen van de energie en mobiliteitstransitie op een economisch aantrekkelijke manier. Niet alleen het realiseren van de transitie op een kosteneffectieve en betaalbare manier (voor zowel consumenten als bedrijven), maar het creëren van nieuwe zakelijke mogelijkheden en technologisch leiderschap voor Nederland is een belangrijke drijfveer voor het consortium. De verwachte economische impact voor industriële belanghebbenden is vooral groot in nieuwe markten als gevolg van de elektrificatie van mobiliteits- en energiesystemen.

Werk met ons mee aan deze challenge

Bedrijven of instellingen die cases of vragen hebben over de bevordering van nieuwe technologieën voor de opwek of opslag van hernieuwbare energie, over smart grids of over de integratie van elektrische mobiliteit in het energiesysteem worden aangemoedigd contact op te nemen. 

Resultaten

Binnen Neon worden kosteneffectieve, eerlijke en inclusieve trajecten naar duurzame energie en mobiliteit ontwikkeld voor bedrijven, beleidsmakers en burgers zodat zij weten wat ze kunnen doen om deze trajecten te realiseren.

De onderzoekers van Tilburg University kijken met name naar de wijze waarop beginselen van good governance, reguleringstechnieken en governance methoden kunnen bijdragen aan een versnelling van de implementatie van baanbrekende innovaties op het gebied van de productie en opslag van duurzame energie, smart grids en elektrische mobiliteit. De onderzoekers zullen daadwerkelijk komen tot voorstellen voor aanpassingen van Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving voor de bevordering van de betrokken innovaties en de wijze waarop zij kunnen worden geïmplementeerd.

Contact