Impact - RELEASE: Reversible Large-scale Energy Storage

RELEASE: Reversible Large-scale Energy Storage

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia. Om de internationale, Europese en nationale klimaatdoelstellingen te bereiken is een diepgaande transformatie van de energiesector, de industriesector, de mobiliteitssector, de landbouw en de gebouwde omgeving nodig. Tilburg University draagt bij met onderzoeken rondom o.a. wet- en regelgeving, ethiek en beleid.

De Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) heeft in 2020 ruim € 10 miljoen toegekend voor onderzoek naar grootschalige energieopslag aan het interdisciplinaire consortium RELEASE (Reversible Large-scale Energy Storage). RELEASE werkt aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van energieopslag waarbij elektrische energie opgeslagen wordt en vervolgens weer gebruikt kan worden.  Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen.

Randvoorwaarden

Onderzoekers van Tilburg University leveren een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van dergelijke technologische oplossingen door het ontwikkelen een adequaat markt-, regelgevings-, beleids- en ethisch kader.  De maatschappelijke innovaties die nodig zijn voor dergelijke grootschalige energieopslag zijn nog niet ontwikkeld, laat staan geïmplementeerd.

Partners

Het consortium bestaat, naast Tilburg University, uit andere universiteiten (o.a. Tu/E, TU Delft en TU Twente) hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden, in een brede Nederlandse alliantie. Ruim 40 onderzoekers van zeven universiteiten en 25 partners zijn binnen dit consortium met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waardoor zowel maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Resultaten

Het doel van RELEASE is, naast het creëren van fundamentele wetenschappelijke inzichten, het ontwikkelen, implementeren en demonstreren van technologische oplossingen voor grootschalige opslag van energie, alsmede als het ontwikkelen van markt-, regelgevings-, beleids- en ethische kaders voor grootschalige energieopslag.

Contact