Tillburg University Magazine

Academische werkplaats Klimaat en Energie

De gehele wereld heeft te maken met klimaatverandering, mede veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijkse leven van miljoenen mensen en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Om de klimaatverandering af te remmen en de transitie naar andere bronnen van energie te versnellen, moeten energie- en klimaatdoelen vertaald worden in concrete acties. Op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau. Samen met maatschappelijke partners werkt Tilburg University aan het realiseren van die acties.

klimaat en energie

De belangrijkste obstakels zijn sociaal

Hoewel nieuwe technologieën oplossingen bieden, moeten de uitdagingen waar de samenleving voor staat aangepakt worden op bestuurlijk, juridisch, financieel en economisch, psychologisch en vooral sociaal niveau. 

Voor burgers zijn er bijvoorbeeld weinig prikkels om daadwerkelijk gedrag te veranderen; complexe regelgeving zit mooie initiatieven in de weg en de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is vaak lastig. Wat we nodig hebben is niet alleen technologische innovatie, maar ook sociale innovatie.

Evenementen

Er zijn geen resultaten gevonden.

Samenwerking

Binnen Tilburg University wordt vanuit verschillende disciplines samengewerkt aan onderzoek rondom Energie en Klimaat. Dit doen de onderzoekers samen met de overheid en maatschappelijke organisaties. De disciplines zijn verenigd in de community Klimaat en Energietransitie. Daarnaast wordt met overheden, bedrijven en belangenorganisaties gekeken naar structurele samenwerking om onderzoek met hen uit te voeren, te agenderen en te vertalen naar interventies. 

Academische trekkers

Contact

De Academische werkplaats is onderdeel van ENGAGE.EU.