Students Tilburg University

Studiefinanciering en huisvesting

Deze informatie geldt voor iedereen die een basisbeurs voor uitwonenden ontvangt.

Ben je student en ontvang je studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs voor uit- of thuiswonend?  Zorg dan dat je staat ingeschreven bij de gemeente. DUO is namelijk verplicht om het adres dat je aan ons hebt doorgegeven te vergelijken met het adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). DUO controleert je woonadres én je woonsituatie. 

Je gegevens worden gecontroleerd om zeker te weten dat het overheidsgeld dat DUO beheert en uitbetaalt, terechtkomt bij degene voor wie het is bedoeld. Overheidsgeld is belastinggeld dat door de inwoners van Nederland gezamenlijk wordt opgebracht. Van de student wordt daarom verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt en geen misbruik maakt van overheidsgeld. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Controle door DUO houdt onder meer in:

  • De sociale recherche van je gemeente voert huisbezoeken uit.
  • Je krijgt een boete als je ten onrechte een beurs voor uitwonenden hebt ontvangen. Die boete moet je meteen betalen.
  • Bij herhaling wordt het recht op studiefinanciering ingetrokken.

Als uit controles blijkt dat je niet op het opgegeven GBA-adres woont, heb je geen recht op een uitwonendenbeurs.

Lees op de site van DUO wat je kan doen wanneer je je niet kan inschrijven op je woonadres.