Students Tilburg University

Studentendecaan

Een studentendecaan informeert en adviseert je bij alle problemen die je tegenkomt als student, zolang het niet specifiek over je opleiding gaat. De studentendecaan lost het probleem niet op, dat zal je zelf moeten doen. Zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties.

Wat kun je met de studentendecaan bespreken?
Wie zijn de studentendecanen?
Contact opnemen met de studentendecanen
Beoordeling studentendecanen (evaluatie)

Naast de studentendecanen kun je ook terecht bij onze vertrouwenspersonen.