Een studentendecaan informeert en adviseert over alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen.

Studentendecanen

Een studentendecaan informeert en adviseert je bij alle problemen die je tegenkomt als student, zolang het niet specifiek over je opleiding gaat. Zij kan adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties. Alles wat je bespreekt is vertrouwelijk, de studentendecaan is niet aan een bepaalde opleiding of faculteit verbonden, en is er voor alle studenten.

De studentendecaan kan je advies, ondersteuning en informatie geven over onder andere:

 • De gevolgen van studievertraging- of onderbreking als gevolg van: dyslexie, langdurige of chronische ziekte, operatie of blessure, handicap, familieomstandigheden, mantelzorg, zwangerschap of bevalling.
 • Regelgeving, denk aan inschrijvingskwesties bij het volgen van meerdere opleidingen tegelijk of na elkaar, collegegeldtarieven, studiefinanciering, klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures, bsa. 
 • Werk, topsport, bestuursfunctie, mantelzorg  of een eigen onderneming combineren met je studie

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens.

Top 5 meest gestelde vragen aan de studentendecaan:

Ik heb dyslexie en kan het studietempo niet bijbenen. Hoe voorkom ik dat ik veel vertraging oploop?

Wanneer je wel zo ongeveer weet hoe je met je dyslexie moet omgaan, en alleen tijdens de tentamens extra tijd nodig hebt, kun je online een tentamenvoorziening aanvragen, zie voor meer informatie Aangepaste tentamens.

Wanneer ook je studie er onder lijdt, kan daar rekening mee gehouden worden bij het vaststellen van het bindend studieadvies (bsa), en kan het bsa misschien worden uitgesteld. Een voorwaarde is wel dat je de omstandigheden zo snel mogelijk meldt en schriftelijk kunt aantonen. Stuur een mailtje met een korte omschrijving van je situatie naar studentendecaan@tilburguniversity.edu, zodat je een uitnodiging krijgt om een afspraak in te plannen. Zie ook de informatie over Bindend Studie Advies en Studievertraging.

Ik zit met een lastige situatie thuis en kan me niet goed op mijn studie focussen, ik ben bang dat ik niet genoeg punten haal voor een positief bsa. Wat nu?

Als er iets aan de hand is in je familie of je zit met een persoonlijk probleem, maar ook als je een beperking of chronische ziekte hebt, of je bent mantelzorger, dan kun je het beste een afspraak maken met een studentendecaan om dat te bespreken. De studentendecaan kan de consequenties van eventuele studievertraging uitleggen en afspraken maken over een aangepaste studievoortgang.

Als de omstandigheden ernstig genoeg zijn, wordt daar rekening mee gehouden bij het vaststellen van het bsa, en kan het bsa misschien worden uitgesteld. Een voorwaarde is wel dat je de omstandigheden zo snel mogelijk meldt en schriftelijk kunt aantonen. Stuur een mailtje met een korte omschrijving van je situatie naar studentendecaan@tilburguniversity.edu, zodat je een uitnodiging krijgt om een afspraak in te plannen. Zie ook de informatie over Bindend Studie Advies en Studievertraging.

De opleiding valt me tegen en ik wil eigenlijk stoppen. Hoe vind ik een nieuwe opleiding en wat moet ik regelen als ik wil overstappen? ?

Het is op Tilburg University helaas niet mogelijk om halverwege het studiejaar over te stappen; de bacheloropleidingen beginnen alleen in september. De meeste masteropleidingen hebben wel een tweede instroommoment in februari.

Studentendecanen houden zich niet bezig met studiekeuze, maar voor een antwoord op de vraag hoe je het aanpakt om een geschikte studie te kiezen, kun je je aanmelden voor de workshop Studiekeuzecheck, die een paar keer per jaar gegeven wordt.

Als je zeker weet dat je niet met je huidige opleiding verder wil gaan, kun je je het beste meteen uitschrijven in Studielink. Denk er dan ook aan om je Studiefinanciering op te zeggen en je OV-kaart af te melden. Maar wanneer je op dit moment geen alternatief hebt en wel bezig wil blijven en je studieritme vast te houden, of nog wat vakken wil halen, hoef je je natuurlijk niet meteen uit te schrijven.

Bij uitschrijving krijg je het teveel betaalde collegegeld terug. Let op: als je voortijdig met je premaster stopt, krijg je de vergoeding niet terug!

Zie voor meer informatie: Regels en voorwaarden bij het overstappen naar andere studie

Mijn studiefinanciering houdt op maar ik ben nog niet klaar met mijn studie. Is hier een oplossing voor?

Iedereen heeft 7 jaar recht op studiefinanciering (lening, OV-kaart, en, afhankelijk van het inkomen van je ouders, een aanvullende beurs). De aanvullende beurs houdt na 4 jaar op, maar dan kun je nog wel lenen. Als je al een of meerdere keren bent overgestapt, kan het zijn dat je nog niet klaar bent als je aanvullende beurs of lening op is. Wanneer je door een handicap of chronische ziekte studievertraging hebt opgelopen (zie vraag 2 hierboven), kun je een jaar extra studiefinanciering krijgen. Zie Verlenging van de prestatiebeurs.

Wanneer je door bijzondere familieomstandigheden (zie ook vraag 1 hierboven) langer over je studie doet, kan je wellicht financiële ondersteuning uit het profileringsfonds van de universiteit krijgen. Deze voorzieningen moet je bij de studentendecaan aanvragen en een voorwaarde is dat je je ziekte, beperking of omstandigheden op tijd gemeld hebt.  Zie voor meer informatie Studievertraging.

Soms lukt het niet om binnen 10 jaar nadat je je eerste studiefinanciering hebt ontvangen, een diploma te halen, waardoor je alles moet terugbetalen. Ook dan is het slim om contact op te nemen met een studentendecaan, want in sommige gevallen kan daar nog iets aan gedaan worden. Zie Verlenging van de diplomatermijn.

Ik heb tijdelijk een financieel probleem en nu krijg ik een aanmaning om mijn collegegeld te betalen. Hoe voorkom ik dat ik uitgeschreven word?

Wanneer je een aanmaning krijgt, heb je daarna nog 14 dagen de tijd om te betalen. Als je dat niet doet wordt eerst je account geblokkeerd en daarna word je uitgeschreven, als je dan nog niet betaald hebt. Zie ook de informatie over Betaal je collegegeld.

Om dat te voorkomen is het verstandig om je probleem op tijd te bespreken met een studentendecaan. Die kan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Voor alle vragen over inschrijving, collegegeld, betaling, enz. kun je terecht bij de Student Desk,  maar als je probleem te ingewikkeld is, stuur dan een kort mailtje naar studentendecaan@tilburguniversity.edu.

Maak een afspraak

Stuur je een korte (maximaal 5 regels) e-mail met je vraag of probleem naar studentendecaan@tilburguniversity.edu.  

Vermeld altijd je 7-cijferige studentnummer in je e-mail.

Als je twijfelt of je bij de studentendecaan of bij iemand anders moet zijn, vul dan eerst de Student Support Wegwijzer in. 

Wanneer je feedback wil geven op het gesprek met de studentendecaan, vul dan dit formulier in.

 • Yvette Dortu

  Yvette Dortu

  Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

  Sommige persoonlijke omstandigheden kunnen studenten flink hinderen tijdens hun studie. Als studentendecaan zie ik het als mijn taak om samen met de student te kijken hoe iemand ondanks die omstandigheden toch zo goed mogelijk kan studeren.

 • Daan Faasen

  Daan Faasen

  Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag

  De startpositie van elke student is helaas niet altijd gelijk. Mijn streven is om ervoor te zorgen dat iedere student wel dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt om succesvol te zijn. De definitie van succes verschilt per persoon en daarom probeer ik samen met de student hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.

 • Marion van Heijningen

  Marion van Heijningen

  Aanwezig: maandag, woensdag en donderdag

  Studeren is net als fietsen of wandelen in de bergen, uitdagend, leuk, avontuurlijk, spannend, met pieken en dalen en geeft voldoening. Soms is er wind tegen of zijn er andere factoren waardoor een student kan verdwalen of de beklimming extra zwaar wordt. In dat geval kijk ik graag samen met de student naar de mogelijkheden zodat de student zich onderweg niet alleen voelt en een route kan vinden die het beste past bij het welzijn en de interesses van de student!

 • Renkse Helmer

  Renske Hipke

  Aanwezig: maandagochtend, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend

  Veel studenten denken dat ze de enige zijn met een specifiek probleem. Het is mooi om te zien dat een last van hen afvalt als ze horen dat dat niet zo is en dat er naar hen geluisterd wordt.

 • Dorine Roestenberg

  Dorine Roestenberg

  Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

  Studeren is meer dan vakken afvinken; het is daarom fantastisch om studenten een spiegel voor te houden zodat ze zelf de juiste keuze en beslissingen kunnen maken en daardoor groeien.

 • Femke Willekens

  Femke Willekens

  Aanwezig: maandag, donderdag en vrijdag

  Sommige studenten hebben veel aanpassingen nodig omdat ze chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Vanuit het gedachtegoed van inclusief onderwijs ga ik de uitdaging om dat zo goed mogelijk te regelen graag aan.

"De gesprekken die ik dit jaar heb gehad zijn zeker nuttig. Ik ben geholpen met de dingen waar ik hulp of informatie voor nodig had en ik heb ten alle tijden het gevoel gehad dat ik serieus genomen werd. De studentendecaan heeft veel voor mij gedaan dit jaar."

Tweedejaars student psychologie

Student Support Wegwijzer

Bij wie kun je terecht met welke vraag?

Loop je vast in je studie, of heb je persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie? Zit je niet lekker in je vel of ervaar je veel stress? Twijfel je over je studiekeuze? Heb je een probleem met je collegegeld? Of weet je niet wat je na je studie wilt gaan doen? We zijn er om je te helpen. Beantwoord enkele vragen en weet direct met wie je contact kunt opnemen voor informatie, advies of begeleiding.