Universiteitsraad

Medezeggenschap bij Tilburg University

Studenten en medewerkers denken, praten en beslissen mee over het beleid van Tilburg University.

Dit doen ze op centraal niveau in de Universiteitsraad en op decentraal niveau in faculteitsraden en divisiecommissies. De leden van de raden en commissies worden gekozen via verkiezingen.

Daarnaast overlegt het College van Bestuur met het Lokaal Overleg over alle rechtspositionele aangelegenheden. In het Lokaal Overleg zitten vertegenwoordigers van de vakcentrales.

Hoe werkt de medezeggenschap bij onze universiteit?

Verkiezingen voor medezeggenschap

Elke jaar zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap bij onze universiteit.