De studentenpsychologen bieden kortdurende, doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen en bij kortdurende persoonlijke problemen.

Studentenpsycholoog

De studentenpsychologen bieden kortdurende, doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen, bij kortdurende persoonlijke problemen en begeleiding bij problemen die de studie direct raken.

Waarvoor kan ik bij een studentenpsycholoog terecht?

Voor alle studie-gerelateerde klachten en bij kortdurende persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld;

 • Je voelt je erg gespannen of angstig bij tentamens.
 • Je kunt je niet op de studie concentreren, bijvoorbeeld doordat je piekert of je gedachten steeds opnieuw afdwalen.
 • Je maakt wel plannen om te gaan studeren, maar je stelt het studeren toch iedere keer weer uit.
 • Ondanks je inzet blijven de studieresultaten tegenvallen.
 • Je bent ontevreden over jezelf of over je sociale contacten. 
 • Je durft niet voor jezelf op te komen, je stelt je te bescheiden op.
 • Je hebt het gevoel dat het allemaal teveel wordt.
 • Je hebt last van lichamelijke klachten zonder dat hiervoor een fysieke oorzaak gevonden kan worden.

Voor sommige problemen kun je niet bij de studentenpsycholoog terecht, zoals suïcidaliteit, verslaving, psychoses, eetproblematiek of ernstig trauma. Voor deze problematiek kun je via de huisarts verwezen worden naar een passende zorgaanbieder. Wanneer je direct hulp nodig hebt, neem dan rechtstreeks contact op met de huisarts hier in Nederland.

Aanmelden

Heb je last van studie-gerelateerde klachten of kortdurende persoonlijke problemen en
wil je graag in gesprek gaan met een studentenpsycholoog, vul dan het online aanmeldformulier in.  Zodra je je hebt aangemeld, ontvang je per e-mail een bevestiging van je aanvraag met een link naar ons Bookings systeem. Hiermee plan je een kort screeningsgesprek in met Indira Vaessen, de Psychologisch Assistent. Je situatie wordt dan in kaart gebracht en je krijgt advies over de meest passende vervolghulp die aansluit bij jouw hulpvraag.

Direct naar het aanmeldformulier in Osiris 

Let op: promovendi kunnen contact opnemen met de promovendipsycholoog.

Top 5 meest gestelde vragen aan de studentenpsychologen:

Ik voel me zo gestrest over / overweldigd door mijn studie; wat kan ik doen om dit te veranderen?
 • Probeer overzicht te creëren door alle taken te plannen en te prioriteren.
 • Zoek een duurzame studieroutine zodat je het werk kunt bijhouden.
 • Zoek contact met vrienden, familie en studiegenoten. 

Op de webpagina Hoe zorg ik goed voor mezelf en hoe houd ik mijn studie bij? vind je de meest voorkomende adviezen die we studenten geven om goed voor zichzelf te zorgen en het overzicht over hun studie te behouden.

Mindfulness en meditatie

Mindfulness of meditatie kan ook helpen om met stress om te gaan. Meer info over mindfulness vind je op

Doordat ik steeds alles blijf uitstellen loop ik studievertraging op, hoe kom ik daarvan af?

Uitstelgedrag is een veelvoorkomend probleem onder studenten. We hebben een webpagina met nuttige adviezen om uitstelgedrag te overwinnen.

Zie de webpagina Vermijd uitstelgedrag

Ik voel me eenzaam. Met wie kan ik hierover praten?

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker van Tilburg University kan extra ondersteuning bieden bij problemen die je in het dagelijks leven kunt tegenkomen en die het studeren bemoeilijken, maar biedt ook een luisterend oor.

Check wat de maatschappelijker werker voor je kan betekenen

Studentenpastoraat

De studentenpastor is er voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond.

Perfectionisme beïnvloedt mijn leven. Wat kan ik hieraan doen?

De studentenpsychologen van Tilburg University hebben een interactieve training ontwikkeld om je te helpen op een positieve manier met je perfectionisme om te gaan. Op deze webpagina vind je informatie (kennisclip) over Positief Perfectionisme, over de training en hoe je kunt deelnemen.

Lees meer over de training Positief Perfectionisme

Het lukt me niet mijn scriptie te schrijven, ik loop steeds vast. Hoe kan ik weer op het juiste spoor komen?

In het Back on Track spreekuur kun je onderwerpen en vragen over je scriptie bespreken met de studentenpsycholoog en een medewerker van het Scriptorium. 

Meld je aan voor het consult Back on Track

Als je op dit moment niet kunt studeren

Er zijn meerdere redenen waarom je niet in staat bent om te studeren, zoals (langdurige) ziekte, stressgerelateerde klachten, familieomstandigheden of andere problemen. Als je niet kunt studeren, of het gevoel hebt dat dit eraan zit te komen, ga dan naar de onderwijscoördinator of studentendecaan.

Wanneer ga je (direct) naar de huisarts?

Als je langdurige of meer gespecialiseerde hulpverlening nodig hebt, maak dan een afspraak bij je huisarts. Bekijk meer informatie over huisartsen, wanneer je nog geen huisarts in Tilburg hebt. 

Langdurige of meer gespecialiseerde hulp is bijvoorbeeld nodig wanneer je klachten urgent of ernstig zijn, zoals bij suïcidaliteit. Tevens is meer gespecialiseerde hulp nodig wanneer meerdere problemen gelijktijdig bestaan, op verschillende levensgebieden, of gedurende langere tijd (bijvoorbeeld angst of depressie reeds aanwezig voor de start van je studie).

In dat geval zal ons advies altijd zijn om direct contact op te nemen met je huisarts en vragen om een verwijzing voor intensievere en meer op die problemen toegespitste psychologische hulp buiten de universiteit.

Hulp van de studentenpsycholoog

Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Soms is eenmalig advies en het geven van informatie voldoende. 
 • Ook is een kortdurend, individueel begeleidingstraject mogelijk van 1 tot maximaal 5 gesprekken met de studentenpsycholoog. Het aantal gesprekken hangt af van de hulpvraag en het verloop van de klachten. 
 • Het kan ook nodig zijn dat er een doorverwijzing plaatsvindt naar andere instanties voor meer specialistische of langer durende hulp. In zulke gevallen heb je altijd eerst een verwijzing nodig van je huisarts.

Kosten

 • Het advies (via e-mail) naar aanleiding van je aanmeldformulier is kosteloos.
 • Er is geen eigen bijdrage voor de individuele gesprekken bij de studentenpsycholoog. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 • De kosten voor een training zijn afhankelijk van het aantal uren. De kosten staan op de betreffende webpagina duidelijk vermeld. 

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je graag een advies per mail, neem dan per mail contact met ons op; studentenpsycholoog@tilburguniversity.edu.

Heb je al eerder een gesprek gehad met één van onze psychologen of met de psychologisch assistent dan kun je hen ook rechtstreeks benaderen via e-mail.

Privacy

De studentenpsychologen zijn GZ-psychologen geregistreerd in het BIG-register en aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en werken dus ook volgens de professionele code die binnen deze beroepsvereniging is vastgelegd.

De studentenpsychologen

Als ik terug denk aan de gesprekken heb ik veel geleerd. Nu focus ik me meer op de positieve zaken.

Student Human Resource Studies

Student Support Wegwijzer

Bij wie kun je terecht met welke vraag?

Loop je vast in je studie, of heb je persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie? Zit je niet lekker in je vel of ervaar je veel stress? Twijfel je over je studiekeuze? Heb je een probleem met je collegegeld? Of weet je niet wat je na je studie wilt gaan doen? We zijn er om je te helpen. Beantwoord enkele vragen en weet direct met wie je contact kunt opnemen voor informatie, advies of begeleiding.