Students Tilburg University

Onderwijscoördinatoren

Iedere opleiding heeft een onderwijscoördinator die alles weet van het onderwijsprogramma, het rooster, de faculteit et cetera. Voor aanpassingen van het rooster, inhalen van colleges of tentamens bij ziekte, kiezen van specialisaties en keuzevakken, activiteiten zoals opleidingscommissie, faculteitsraad, introductie etc. kun je bij de onderwijscoördinator terecht.

Bij studievertraging kun je met een onderwijscoördinator je planning bespreken, maar je bent ook verplicht dit te melden bij een studentendecaan.

Ook wanneer je studeert met bijzondere omstandigheden, is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen met een onderwijscoördinator.

Algemene vragen

Voor meer algemene vragen/problemen of voor doorverwijzing naar of bemiddeling met andere diensten, neem je contact op met de studentendecaan.