WeCare ETZ

Zorgverzekering

De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg.

De basisverzekering heeft een acceptatieplicht; voor een aanvullende verzekering (die je niet bij dezelfde maatschappij hoeft af te sluiten), geldt geen acceptatieplicht.

Je kunt kiezen uit een naturapolis (je kunt niet bij alle zorgaanbieders terecht maar je hoeft geen rekeningen te betalen) of een restitutiepolis (je moet eerst zelf de rekening betalen en dan declareren bij je verzekeraar).

De basisverzekering is voor iedereen gelijk. Kijk hier voor het actuele bedrag van het minimale verplichte eigen risico van de basisverzekering: Rijksoverheid: eigen risico

Je kunt je een eigen risico verhogen tot een maximum bedrag. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager de premie die je betaalt.  Onvermijdelijke kosten, bijv. door chronische ziekte of handicap, worden gecompenseerd.

Als je geen of een laag inkomen hebt, kun je bij de belastingdienst een zorgtoeslag aanvragen. Studiefinanciering telt niet mee als inkomen. Wel het inkomen van een eventuele partner. Dat kan ook een medebewoner zijn. Het hangt ervan af op welke basis je een gezamenlijke huishouding voert. Aangezien studenten met studiefinanciering meestal recht hebben op de zorgtoeslag, is het verstandig dat iedere student individueel een aanvraag indient. Zeker gelet op de vele wijzigingen in een studentenhuis, ligt het niet zo voor de hand elkaar als zorgtoeslag-partner op te geven.

Hier vind je de voorwaarden en bedragen: Voorwaarden Zorgtoeslag.

Meer informatie(berekenen en aanvragen) vind je op Belastingdienst Zorgtoeslag.

Studenten in Duitsland

Studenten die in Duitsland (tijdelijk) studeren en daar een baantje hebben, zijn niet verzekerd!

Zij wonen en werken in Duitsland (dus geen Nederlandse verzekering), maar verdienen te weinig voor Duitse begrippen om verzekerd te worden, ook al betalen ze wel premie. (Regeling Geringfügige Arbeit).

Meer informatie