Studie en studentenleven

Zwijsengebouw

image7 Zwijsengebouw renovatie image1 Zwijsengebouw2015

Nooit een rustig moment? Bezoek het Zwijsengebouw! Al meer dan 25 jaar biedt het ruimte voor reflectie en bezinning aan studenten en medewerkers op de campus van Tilburg University, en is elke werkdag geopend van 9.00 tot 22.30 uur, en in het weekend van 09.00 tot 17.00 uur.

Reflectie en gebed

Het markante Zwijsengebouw, centraal gelegen op de campus van Tilburg University,  werd op 22 mei 1992 geopend.

Dit centrum voor reflectie en gebed nodigt de bezoeker uit tot bezinning, waarmee het wil bijdragen aan meer bewustwording. Een plaats waar gereflecteerd kan worden op het eigen handelen, een plek ook waar wetenschappers iets van hun niet-wetenschappelijke kant kunnen laten zien. Als ‘stiltecentrum’ is het een kwalitatieve toevoeging aan de universiteit, waarbij geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen niet op de voorgrond staan. Een laagdrempelig gebouw dat bezoekers geen bepaalde identiteit opdringt, zodat iedereen zich er welkom voelt. Een gebouw dat een evenwicht vormt tussen stilte en ontmoeting. De diversiteit aan bezoekers leidt tot een bijzondere uitwisseling van visies en overtuigingen door studenten en medewerkers.

In de zaal van het Zwijsengebouw zijn 2 kunstwerken van Marc Mulders (schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier) te bezichtigen.

Het gebouw is vernoemd naar Joannes Zwijsen, die in de 19e eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld bij de emancipatie van de – destijds nog achtergestelde – rooms-katholieke bevolking in Nederland, vooral door de bevordering van de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg.

Multifunctioneel gebouw

Het Zwijsengebouw is in 2014 grondig gerenoveerd en verbouwd tot een meer multifunctioneel gebouw. 

 • De zaal (tevens 'stilteruimte') op de begane grond biedt ruimte voor meditatie of gebed, om er iets te lezen, of om er in alle stilte even rustig te zitten. Dagelijks bezoeken studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit het Zwijsengebouw om er een moment voor zichzelf te nemen.
  De zaal is ook te reserveren door studenten en medewerkers voor het houden van bijeenkomsten: zie 'Reserveren en contact'.
 • De foyer biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een rustig gesprek te voeren.
 • Een gebedsruimte voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor moslimstudenten en -medewerkers is beschikbaar op de eerste verdieping.

Het Zwijsengebouw bezoeken

Je bent van harte welkom om het Zwijsengebouw te bezoeken.

De openingstijden zijn:

 • elke werkdag van  9.00 tot 22.30 uur (vrij toegang)
 • in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur (toegang m.b.v. University card)

Op werkdagen is het gebouw de gehele dag vrij te bezoeken. Voor toegang in het weekend met de University card kun je accreditatie verkrijgen bij Beveiliging (Vigilantegebouw).

Het Zwijsengebouw is ook te bezoeken via Google Maps. Het is mogelijk om online door het gebouw te navigeren en te bekijken.

Bijeenkomsten

image9 Zwijsengebouw renovatie

In het gebouw vinden er, naast een aantal reguliere activiteiten, ook een diversiteit aan bijeenkomsten plaats die georganiseerd worden door Academic Forum, alsook door andere afdelingen en studenten(-organisaties) binnen de universiteit.

Voor een actueel overzicht van activiteiten en bijeenkomsten in het gebouw, zie de Calendar (agenda - pdf):

Reguliere activiteiten

Meer informatie over de uiteenlopende reguliere bijeenkomsten (en hun organisaties) vind je hieronder (openklappen items):

Zenmeditatie >>

Maandagavond staat het Zwijsengebouw vanaf 19.30 uur in het teken van meditatie. Concreet gaat het om zenmeditatie in de traditie van Thich Nhat Hanh: een Vietnamese Boeddhistische monnik, zenmeester, hoofd van een beroemd retraitecentrum in Frankrijk en vredesactivist. Het is zijn levenswerk om het Westen bewust te maken van de waarde van 'Leven in aandacht', van 'Leven in het hier en nu'.

De bijeenkomsten bestaan uit 20 minuten geleide meditatie, 10 minuten loopmeditatie en 20 minuten meditatie in stilte. Daarna is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Soms wordt er ook gezongen.

Zie ook:
Geïnteresseerden zijn van harte welkom: kennismakingsavond voor nieuwe geïnteresseerden, elke 1ste maandag van de maand.

Aanmelden: joanmoonen53@gmail.com.

Voor meer informatie

Stiltemeditatie >>

Elke dinsdag is er tijdens de lunchpauze de mogelijkheid om in groepsverband te mediteren in het Zwijsengebouw. In het dagelijkse werk worden we vaak zo opgeslokt door alles wat zich alleen in ons hoofd afspeelt, dat we het contact met de werkelijkheid om ons heen en met onszelf verliezen. We zijn niet echt aanwezig, lijken een soort slaapwandelaars. Meditatie met als aandachtspunt het bewust worden van ons lichaam en de adem, brengt ons weer terug in het hier en nu en terug bij onszelf. Dat geeft energie, wakkerheid en ruimte.

De meditatie duurt van 12.45 -13.15 uur. Om 12.30 is er een korte instructie. Je kunt je eigen mat en kussen meenemen, maar er zijn ook kussens, bankjes en stoelen aanwezig. De meditatie staat in de traditie van 'Zen en Inzichtsmeditatie' (Vipassana). Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie

Mindfulness - Wake Up Tilburg>>

Dinsdagavond staat het Zwijsengebouw vanaf 19.15 uur in het teken van Mindfulness, voornamelijk vanuit de traditie van Thich Nhat Hanh: een Vietnamese Boeddhistische monnik, zenmeester. Het is zijn levenswerk om het Westen bewust te maken van de waarde van 'Leven in het hier en nu'. Op zijn initiatief zijn er Wake Up groepen over heel de wereld opgericht - groepen waarin jongeren samen kunnen mediteren.
Wake Up Tilburg is in het najaar van 2014 opgericht. We komen elke 2 weken bijeen en zullen o.a. samen mediteren, bewegen en delen. Je bent altijd welkom om mee te doen; iedereen tussen 18 en 35 jaar is welkom, maar ook als je wat ouder bent kun je natuurlijk heel goed bij de groep passen. Voel je vrij om een avond mee te doen! Stuur vooraf even een mailtje zodat we je wegwijs kunnen maken.

Wanneer:

 • op dinsdagavonden in de oneven weken. Vanaf 19.15 uur drinken we een kopje thee en om 19.30 uur gaan we van start tot ongeveer 21.00 uur.

Locatie:

 • Zwijsengebouw - campus Tilburg University.

Benodigdheden:

 • Meditatiekussentjes en bankjes zijn aanwezig. Je kunt evt. een eigen kussen of bankje meenemen als je dat prettig vindt.

Kosten:

 • Gratis!
Zie ook:
Voor meer informatie

Workshop 'Free your mind' >>

Mensen willen vaak constant voldoen aan de opinies, normen en waarden van de (sub)cultuur waarin ze leven. Gevolg daarvan is dat creativiteit en authenticiteit onvoldoende ruimte krijgen. Bij sommigen leidt prestatiedruk zelfs tot onzekerheid, faalangst of andere psychische problemen. Het zou goed zijn wanneer we regelmatig even zouden stoppen met de dagelijkse gang van zaken en stil zouden staan bij het moment. Dat zorgt voor meer ruimte voor vrij denken en handelen, voor creativiteit, voor een meer onbevangen en ontspannen leven.

Bij de bijeenkomsten ‘Free your mind’ is dit precies wat er gebeurt: stilstaan bij het moment. Tijdens verschillende begeleide oefeningen verkennen deelnemers nieuwsgierig wat er eigenlijk gaande is. Ook nu al, tijdens het lezen van deze tekst, kun je open en nieuwsgierig kijken naar wat er vanzelf in je ontstaat aan gedachten, gevoelens of gedrag. Gewoon, uit nieuwsgierigheid. Echte nieuwsgierigheid is belangeloos en leidt zo naar innerlijke vrijheid.

DATA (donderdagen):

2018: 6 september; 4 oktober; 1 november; 13 december;

2019: 17 januari, 7 februari, 4 april, 2 mei, 6 juni; 4 juli.   

Tijd: 19:30 - 21:30 uur. Toegang is vrij.

Voor meer informatie

Website: Aandachtcentrum Dit Moment.

Moslimgebed >>

Voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor moslimstudenten en -medewerkers bevindt zich op de eerste verdieping van het Zwijsengebouw een gebedsruimte (incl. wasruimten voor mannen en voor vrouwen).
Voor gebedsbijeenkomsten in verband met het vrijdagmiddaggebed (Salat-al-djuma) verwijzen we naar de nabijgelegen moskeeën.

Studentenverenigingen >>

Aan de universiteit zijn verschillende studentenverenigingen actief die regelmatig bijeenkomsten organiseren met een religieus en/of levensbeschouwelijk thema. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met deze verenigingen.

Christelijke studentenvereniging Via Fidei.
Contact: Tel. 06 3914 7273 - e-mail secretariaat@viafidei.nl

Christelijke studentenvereniging Emèt Qenee (C.S.F.R.), studentenvereniging met  reformatorische signatuur.
Contact: e-mail pubcie@emetqenee.nl

Christelijke studentenvereniging Navigators (N.S.T.)
Contact: e-mail abactis@nstilburg.nl

Christelijke internationale studentenvereniging Connect
Contact: via de website

Moslim studentenvereniging Muslim Students Association (MSA) aan Tilburg University.
Contact: e-mail msatilburguniversity@gmail.com

Voor een volledig overzicht van alle verenigingen aan Tilburg University, zie Studie- en studentenverenigingen.

Studentenpastoraat Maranatha >>

Studentenpastoraat Maranatha is verbonden aan Tilburg University. Voor meer informatie, zie Studentenpastoraat Maranatha

Reserveren & contact

image5 Zwijsengebouw2015

Studenten en medewerkers van de universiteit kunnen het Zwijsengebouw reserveren voor bijeenkomsten of activiteiten die zij organiseren. Deze bijeenkomsten moeten dan wel gerelateerd zijn aan Tilburg University en gaan over onderwerpen die bijdragen aan meer bewustwording.

Daarbij valt te denken aan thema's als karaktervorming, persoonlijke ontwikkeling, ethiek, filosofie, religie, meditatie en vormen van (persoonlijke) overtuiging.

Voor reserveren en contact:

Academic Forum (Marketing & Communication)

Anton Danen: Tel.: 013 466 3217 / E-mail: academicforum@tilburguniversity.edu