Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. M.S. (Mijke) Houwerzijl

Hoogleraar 

Tilburg Law School
Department of Labour Law and Social Policy

Expertise

Mijke Houwerzijl is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, werkte ze vier jaar bij de rechtskundige dienst van de FNV, waar zij zich specialiseerde in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In 2005 promoveerde ze in Tilburg op een proefschrift over de achtergrond, inhoud en implementatie van de Detacheringsrichtlijn. Mijke Houwerzijl is redacteur van twee arbeidsrechtelijke tijdschriften (TRA en online tijdschrift ARBAC). Ze is voorzitter van de Nederlandse afdeling van de internationale vereniging voor arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht (ISLSSL).

Haar onderwijs- en onderzoeksbelangstelling betreft het Nederlandse en Europese arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, waarbij de nadruk ligt op onderwerpen met een transnationale dimensie, op het snijvlak van sociaal recht, internationaal privaatrecht en Europees coordinatierecht, vrij verkeer van arbeid binnen de EU en arbeidsmigratierecht. Naast deelname in internationale academische onderzoeksprojecten, verricht Mijke Houwerzijl regelmatig onderzoek in opdracht, onder meer voor Europese en nationale sociale partners, de Europese Commissie en Eurofound.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 26 januari 2018