Nieuws en agenda

Agenda Tilburg University

Een volledig overzicht van alle evenementen die dit jaar door of samen met Tilburg University worden georganiseerd, vind je in het kalenderoverzicht per maand.

 • 26-04-201814:45

  Visual Thinking Strategies: Meningen en feiten in de rechtszaal * Visual Thinking Strategies: Meningen en feiten in de rechtszaal *
  Kritisch kijken, denken en goed beargumenteerd jouw visie bepleiten. Het zijn skills die je de rest van je leven kunt gebruiken. In vier Kritisch denken-workshops van Academic Forum over Visual Thinking Strategies (VTS) staan ze centraal en kun je ze oefenen. In deze tweede workshop van vier wordt specifiek ingegaan op de rol van meningen en feiten in de rechtszaal, met als doel kokervisie en bias bij (aankomend) advocaten en rechters te verminderen. (voertaal: Nederlands) Lees meer

 • 08-05-201820:00

  Science Café: Weerstand tegen infecties * Science Café: Weerstand tegen infecties *
  Ons afweersysteem beschermt ons zo goed mogelijk tegen allerlei infecties. Mihai Netea (Radboudumc Nijmegen) licht toe hoe hij afweercellen tracht ‘bij te scholen’, zodat ze ons efficiënter kunnen beschermen tegen gevaarlijke ziekten. Tijdens deze avond vertelt hij hoe hij hierbij te werk gaat. Lees meer

 • 17-05-201814:45

  Who’s afraid of Art – Cosplay * Who’s afraid of Art – Cosplay *
  This edition of Who's Afraid of Art? is about Cosplay and psychology: everything you have always wanted to know about Cosplay and body language, to reinforce the effect of your Cosplay outfit or as a useful tool during, for instance, an application interview. One of the speakers is the famous Dutch cosplayer Pretzl Cosplay. She will tell extensively about her experiences. (language: English) Lees meer

 • 25-05-2018

  Cross-cultural Research Methods Cross-cultural Research Methods

 • 29-05-201814:00

  Symposium 'Klanken van Oorsprong' Symposium 'Klanken van Oorsprong'

 • 30-05-201814:45

  Symposium Understanding the family business: De commissaris Symposium Understanding the family business: De commissaris

 • 31-05-201813:00

  Behavioral Influence * Behavioral Influence *
  Is being influenced bad? Indeed there are cases where being influenced is bad. See the Facebook-Cambridge Analytica scandal. But there are just as many cases where being influenced is helpful. For instance in nudging ethical consumer behavior Is it hard to recognize what is influencing us? In what way can social influence bring about positive change? Can technology be helpful in persuasion? Or is it just manipulative? (language: English) Lees meer

 • 05-06-201813:00

  All you need to know about… Arabic Language * All you need to know about… Arabic Language *
  No language more beautiful than Arabic! Arabist Jan Jaap de Ruiter will explain and convince you why. (language: English) Lees meer

 • 08-06-201813:00

  Geestelijk verzorger als grensganger: bewegen in zorg en organisatie Geestelijk verzorger als grensganger: bewegen in zorg en organisatie
  Geestelijk verzorgers worden meer en meer geconfronteerd met veranderende eisen en vanzelfsprekendheden. Oude modellen van werken, vertrouwde ervaringen en vormen, lijken niet altijd meer te voldoen. In veel instelling worden fundamentale vragen gesteld over het nut van een geestelijk verzorger. Lees meer

 • 11-06-201809:30

  Liefde en Deugden in Bedrijf en Economie - ERGO Xtra II Symposium Liefde en Deugden in Bedrijf en Economie - ERGO Xtra II Symposium
  Wat is het belang van vertrouwen, empathie en liefde voor goed leidersschap in de hedendaagse economie en samenleving? Bevordert economische vrijheid de intrinsieke motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen of kunnen we dit toch beter afdwingen via overheidsregulering? Zouden economie- en bedrijfskundeopleidingen meer aandacht moeten besteden aan de morele vorming van studenten? Welke inspiratie voor beter leiderschap kunnen we uit religieuze tradities halen? Lees meer

 • 12-06-201820:15

  Science Café XL met Damiaan Denys over (ab)normaliteit * Science Café XL met Damiaan Denys over (ab)normaliteit *
  Premier Rutte maande Geert Wilders in de tweede kamer ooit aan om "normaal" te doen. Verkiezingsprogramma’s worden geschreven voor "de normale Nederlander". Normaliteit staat in de belangstelling. Maar wat is normaal? Kinderen met een depressie zijn abnormaal. Kinderen die vijf uur per dag naar een beeldscherm kijken vinden we normaal. Waar ligt de grens tussen normaliteit en abnormaliteit? Hoe stel je vast wie normaal is? Psychiater en filosoof Damiaan Denys brengt hierover helderheid in deze XL-editie van Science Café Tilburg. Lees meer

 • 14-06-201809:00

  Impact Congres 2018: Advancing Society - Science with a Soul Impact Congres 2018: Advancing Society - Science with a Soul
  14 juni 2018 (9:00 -17:00 uur) Aula Tilburg University Lees meer

 • 15-06-201809:30

  Tilburg Conference on Methods and Culture in Psychology Tilburg Conference on Methods and Culture in Psychology
  Tilburg School of Behavioral and Social Sciences organiseert in samenwerking met Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en het departement Sociale Psychologie het symposium "Methods and Culture" op 15 juni, 2018. Lees meer

 • 21-06-2018

  Conferentie: Eura 2018, European Urban Research Association Conferentie: Eura 2018, European Urban Research Association
  Tilburg Institute of Governance is gastheer van het jaarlijkse conferentie van the European Urban Research Association in juni 2018. Het thema is: Reconciling urban and regional strengths of the past with developments in the future. Lees meer

 • 21-06-201814:45

  Zorgsalon 21 juni 2018 Ambulantisering: terug naar de bedoeling Zorgsalon 21 juni 2018 Ambulantisering: terug naar de bedoeling
  Met ambulantisering bedoelen we het zo veel mogelijk deelnemen aan en wonen in de maatschappij van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Het beleid van ambulantisering in Nederland is vanouds te kenschetsen als “bezint eer ge begint”. Ons land was één van de laatsten die serieus werk maakte van beddenafbouw in de psychiatrie. We waren dubbelkampioen: in beddenaantallen en intensieve ambulante zorg. Lees meer

 • 27-06-201809:00

  EBEN conferentie 2018: Re-inventing Capitalism EBEN conferentie 2018: Re-inventing Capitalism
  Conferentie 2018 heeft als thema "Reinventing Capitalism – Business Ethics and its contribution to the “Doux Commmerce”". EBEN heeft een lange traditie in het organiseren van hun jaarlijkse conferenties, waar zowel academici als praktijkmensen hun ervaringen delen en van elkaar leren. www.tilburguniversity.edu/eben2018 Lees meer

 • 20-09-201814:45

  Zorgsalon 20 september 2018 Samenwerken met ervaringsdeskundigen Zorgsalon 20 september 2018 Samenwerken met ervaringsdeskundigen

 • 04-10-2018

  Night University 2018 Night University 2018
  Night University is hét campusfestival van Tilburg University. Met dit evenement wil de universiteit wetenschap en maatschappij met elkaar verenigen, want wetenschap is voor iedereen! Lees meer

 • 05-10-2018

  Oratie Dr. Eveline Wouters Oratie Dr. Eveline Wouters
  Benoemd op leerstoel ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ Lees meer