News and events Tilburg University

Duurzaamheid Tilburg University in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering

Published: 02 juni 2023 Laatst bijgewerkt: 05 juni 2023

Vandaag is het Wereldmilieudag en duurzaamheid is bij Tilburg University een thema dat in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering is verankerd.

Tilburg University is een universiteit die vanuit haar missie vorm wil geven aan een waardevolle en duurzame samenleving. We leiden studenten op als betrokken mensen die van betekenis zijn voor de samenleving en die daarop ook reflecteren. We willen bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Het duurzaamheidsvraagstuk is een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van onze tijd en is een van de centrale onderwerpen in ons onderzoek, onderwijs en in onze eigen bedrijfsvoering. In onze strategie WeavingMindsandCharacters beschrijven we onze verantwoordelijkheid en stellen ambitieuze doelen voor de komende jaren.  

Duurzaamheid in onderzoek 

Het onderzoek naar duurzaamheid ligt op het snijvlak van economie, ethiek en recht. Onderzoekers werken aan kwesties als maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, duurzaam beleggen, milieu-economie en klimaatverandering.  

Ook op de campus doen we zichtbaar onderzoek. Wist je dat er op de campus een jaar lang één vierkante meter ‘tuin’ met rust is gelaten? Universitair docent Ben Vollaard startte samen met het NRC Handelsblad een crowdsourcing project om mensen te laten ervaren wat er gebeurt als je een stukje van je tuin een jaar lang laat verwilderen.  

Om het belang van duurzaamheid te benadrukken werd afgelopen maart mr. dr. Arie Trouwborst benoemd tot hoogleraar Natuurbeschermingsrecht

En als mens- en maatschappij universiteit sloten wij ons begin dit jaar bijvoorbeeld ook aan bij NERA, om de samenwerking met andere universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen op het gebied van energie-onderzoek te versterken. 

Duurzaamheid in onderwijs 

In ons onderwijs staat het versterken van ‘kennis, kunde en karakter’ centraal. Dat betekent dat we in de inhoud van ons onderwijs nadrukkelijk stilstaan bij de duurzaamheidsvraagstukken, in alle vakdisciplines. Daarnaast geven we ruim aandacht aan maatschappelijke oriëntatie, filosofie en ethiek om onze studenten voor te bereiden op een rol als maatschappelijk en verantwoordelijk leider. 

Lees hier het interview met docenten Luc Renneboog en Jasmin Gider van het departement Finance over hoe zij duurzaamheid verankeren in hun onderwijs.   

Duurzaamheid in bedrijfsvoering 

Tenslotte willen we natuurlijk ook zelf een vitale, inclusieve en duurzame samenleving zijn. We verankeren duurzaamheid structureel in de bedrijfsvoering. Daarvoor versterken we de maatregelen die we al eerder namen:  

  • We kiezen bijvoorbeeld voor duurzaam vervoer. 

  • En voor vermindering van het energieverbruik. 

  • Ook bouwen we zoveel mogelijk circulair. 

  • We handelen verantwoord. 

  • En we creëren een gezonde en veilige werkomgeving​.