News and events Tilburg University

Eredoctoraat voor Mariëtte Hamer tijdens 95ste Dies Natalis

Published: 10 oktober 2022 Laatst bijgewerkt: 14 november 2022

Op donderdag 17 november vindt om 16.00 uur de Dies Natalis plaats. In dit bijzondere lustrumjaar viert de universiteit haar 95ste verjaardag. Tijdens de Dies ontvangt drs. Mariëtte Iris Hamer als voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) een eredoctoraat uit handen van erepromotor prof. dr. Ton Wilthagen voor haar verdiensten op sociaal-economisch beleid. Tegenwoordig is zij regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het thema van deze academische plechtigheid staat verder in het teken van de waarden van de universiteit: connected, curious, caring en courageous.

De academische zitting wordt geopend door prof. dr. Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University. Aansluitend krijgt hij het boek The Good of the University: Critical Contributions from the Tilburg Young Academy overhandigd.

Prof. dr. Ton Wilthagen reikt het eredoctoraat uit aan drs. Mariëtte Hamer. Zij ontvangt deze onderscheiding vanwege de bijzondere verdiensten gedurende haar hele loopbaan die in het teken stond van het dienen van het publieke belang in het bijzonder in het domein van het bestuur en politiek van de arbeidsmarkt, sociaal-economisch beleid, scholing en ontwikkeling. Hierbij heeft zij zich altijd ingezet voor vooruitgang, emancipatie en verbinding, ook in moeilijke tijden en op lastige dossiers. Zij ontvangt het eredoctoraat in het bijzonder voor de voortreffelijke wijze waarop zij invulling gaf aan haar functie als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Tenslotte is er grote waardering voor haar grondige kennis, zich sterk baserend op wetenschappelijk onderzoek, haar kunde en haar karakter, waarbij open- en eerlijkheid, kritisch vermogen en volharding hand in hand gaan met een enorm sociaal engagement. Na de overhandiging van de bul en cappa staat Mariëtte Hamer stil bij de toekomst van het sociaal-economische beleid in Nederland gedurende alle crises waar onze samenleving en daarbuiten momenteel mee te maken heeft.

Vervolgens gaat vice-rector magnificus prof. dr. ir. Jantine Schuit in gesprek met Roos Slegers en Henk Witte over de waarden waar onze universiteit voor staat.

  Mariette Hamer door Manon van der Zwaal

  Foto door Manon van der Zwaal

  Programma Dies Natalis 2022

  Meld je hier aan

  Persinformatie

  De pers is van harte uitgenodigd om deze Diesviering op donderdag 17 november om 16.00 uur in de aula van gebouw C bij te wonen. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Imre van der Meulen Imre.vdrMeulen@tilburguniversity.edu of tel. 013-466 26 13.

  Eucharistieviering zondag 20 november

  U bent daarnaast van harte uitgenodigd voor een plechtige eucharistieviering ter gelegenheid van de 95e Dies Natalis van Tilburg University en het parochiefeest van onze studentenkerk Maranatha, op zondag 20 november om 17.00 uur in de studentenkerk aan Professor Cobbenhagenlaan 19. Voorgangers: bisschop Everard de Jong en studentenpastor Michiel Peeters. Na afloop een informele receptie in de ontmoetingsruimte. Opgave niet verplicht, wel gewenst, middels een mailtje aan chaplaincy@tilburguniversity.edu