Expertise

Cultuur- en Maatschappijgeschiedenis, in het bijzonder van Brabant, met nadruk op regionale geschiedenis, regionale identiteit, cultureel erfgoed en volkscultuur. Thematische zwaartepunten: 1. Regionale dimensies van Europese cultuurgeschiedenis; 2. Publieksgerichte geschiedenis; 3. Middeleeuwse geschiedenis; 4. Holocaust

Vakken

Samenwerken

Uitgelicht

Belangrijkste publicaties

 • House of Memories: Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family (Hilversum: Verloren 2016; 2019 2nd edition).
 • Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabant (Tilburg: Stichting ZHC, 2009).
 • Do ut des. Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries. Middeleeuwse Studies en Bronnen 104 (Hilversum: Uitgeverij Verloren 2007).
 • Met D. Van de Perre, m.m.v. W.L. Braekman, M. Cock en J.J. van Moolenbroek, Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij. Liber miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis. Historia fundationis Ninvensis abbatiae. De boete. Inleiding, tekstuitgave en vertaling (With an English Summary). Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B vol. 24 (Leuven: Uitgeverij Peeters, 2001).
 • 'Het maakbare verleden. Regionale geschiedenis en etnologie in Brabant op de drempel van de eenentwintigste eeuw', Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 270-309.
 • Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 (Amsterdam: VU Uitgeverij 1993).

Recente publicaties

 1. Review of: Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s omstreeks 1800,…

  Bijsterveld, A-J. A. (2023). Review of: Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s omstreeks 1800, red. Job Weststrate en Dick E.H. de Boer (Hilversum: Verloren, 2021). Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/Low Countries Historical Review, [5].
 2. Breukenland [Review of the book Breuken in het land van Peel en Maas,…

  Bijsterveld, A-J. A. (2022). Breukenland [Review of the book Breuken in het land van Peel en Maas, R. van Balen, 2022]. In Brabant, 13(3), 78-79.
 3. Herinneringen ijken en herijken

  Bijsterveld, A-J. A. (2022). Herinneringen ijken en herijken. In P. Baas, T. Wertheim-Cahen, & A-J. Bijsterveld (Eds.), En de naaste als jezelf: Harry Holla (pp. 230-239). Aldus uitgevers .
 4. [Review of the book Spitten in de economische, sociale en regionale g…

  Bijsterveld, A-J. A. (2022). [Review of the book Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis. Essays opgedragen aan prof. dr. Maarten Duijvendak bij zijn emeritaat, E. Bulder, M.Molema & V. Tassenaar (red.), 2021]. TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History, 19(3), 171-174.
 5. [Review of the books Het Berghse kroniekenhandschrift. Ontstaan, inho…

  Bijsterveld, A-J. A. (2022). [Review of the books Het Berghse kroniekenhandschrift. Ontstaan, inhoud en functie van een laatmiddeleeuws geschiedenisboek. Werken uitgegeven door Gelre 63, red. W. van Anrooij & J. Verbij-Schillings, 2021) and Het Berghse kroniekenhandschrift. Begin van de Gelderse geschiedschrijving, J. Oosterman, 2021]. Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland, 113, 240-242.

Vind een expert of expertise