Multiple students having a break

Wat kan ik met BSc Sociologie worden?

Sociologie is een brede studie, waarbij je diepgaande expertise over de samenleving opdoet. Naast deze kennis, leer je ook specifieke vaardigheden die in je beroepsloopbaan goed van pas komen, zoals argumenteren, kritisch nadenken, vragen stellen, rapporteren, analyseren en presenteren.

Door te specialiseren in één van de drie majors, geef je richting aan het terrein waarop je later werkzaam wilt zijn.

Afgestudeerde sociologen zijn werkzaam in verschillende beroepen:

  • Als socioloog ben je een expert op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken spelen vaak in het onderwijs, bij de overheid of bij culturele instellingen. De één wordt bijvoorbeeld beleidsmedewerker schuldenproblematiek bij de gemeente, terwijl een ander onderzoeker bij de onderwijsinspectie wordt.
  • Ook commerciële bedrijven en organisaties hebben afgestudeerde sociologen in dienst. Denk bijvoorbeeld aan data-analisten bij verzekeraars en energiebedrijven, onderzoekers bij marktonderzoeksbureaus, of consultants op het gebied van technologie en samenleving.
  • Binnen wetenschappelijke instellingen kun je als socioloog aan de slag als onderzoeker. Sociologen zijn ook werkzaam als HBO docent sociologie of kunst en cultuur, of als docent maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Daarnaast gaan sociologen ook aan de slag als journalist of opiniemaker.

Als je liever voor de klas staat, kun je na je Master in Sociology de éénjarige Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen volgen. Hiermee haal je je eerstegraads lesbevoegdheid.

Wat kun je nog meer doen met Sociologie?