Bachelor Sociologie

Programma en vakken Sociologie BSc

In de bachelor Sociologie bestudeer je de relatie tussen individuen, groepen en de samenleving. Je verdiept je in actuele maatschappelijke vraagstukken, waarbij je kunt denken aan thema’s als migratie, armoede, ongelijkheid, en culturele verschillen. Je kunt je vanaf het tweede jaar specialiseren op het gebied van grootstedelijke vraagstukken, cultuur of sociale risico’s.

Video: deze opleiding in het kort (02:59)

Structuur en inhoud van het programma

In het eerste jaar leg je de basis voor je opleiding door het volgen van inleidende vakken in de sociologie, psychologie, politicologie en economie. Je maakt in je eerste jaar ook een keuze uit de drie specialisaties (major): Grootstedelijke Vraagstukken, Culture in Comparative Perspective en Social Risks in a Changing World. In het tweede jaar volg je inhoudelijke vakken van de door jou gekozen specialisatie.  Het volgen van een verplichte stage en de door jou gekozen keuzevakken staat in het derde jaar centraal. Tijdens de gehele opleiding breng je het geleerde meteen in praktijk, waardoor je goed op je loopbaan wordt voorbereid.

Bekijk de inhoud van jaar 1

In het eerste jaar volg je inleidende vakken in sociologie en in andere disciplines die raakvlakken hebben met sociologie: psychologie, politicologie en economie. Je sluit het eerste jaar af met een sociologisch leeronderzoek waarbij je het geleerde in praktijk brengt.

Je volgt de volgende vakken in blok 1:

 • Inleiding Sociologie
 • Sociale Problemen
 • Academische Vaardigheden Sociologie 1
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 2:

 • Political Science (ENG)
 • MAW-NL: Inleiding Methodenleer
 • Academische Vaardigheden Sociologie 2
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 3:

 • Sociologische Thema’s
 • Sociale Psychologie voor MAW
 • MAW-NL: Inleiding Statistiek
 • Academische Vaardigheden Sociologie 3
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 4:

 • Contemporary Sociological Theories (ENG)
 • Sociale Problemen Onderzocht
 • Economie voor Maatschappijwetenschappen
 • Program for Academic Study Success (PASS)
Bekijk de inhoud van jaar 2

In het tweede jaar volg je inhoudelijke vakken op het gebied van jouw gekozen specialisatie. Daarnaast verdiep je je in de wetenschapsfilosofie en volg je vakken op het gebied van methoden van onderzoek. Je sluit het jaar af met een zelfgekozen sociologisch leeronderzoek op het gebied van je specialisatie. 

Verderop op deze pagina lees je meer over de specialisaties en de bijhorende vakken.

Bekijk de inhoud van jaar 3

Het derde jaar biedt ruimte om je studie aan te passen aan jouw interesses, ambities en talenten.  Je krijgt de mogelijkheid om zelf nader invulling te geven aan een semester door vakken te kiezen om jouw sociologie kennis verder te verdiepen. Ook mag je enkele vakken volgen binnen een zelfgekozen andere discipline.

Daarnaast volg je in het derde jaar een stage of een uitwisselingssemester waarmee je praktijkvaardigheden opdoet en schrijf je een bachelorscriptie ter afsluiting van je opleiding. Zowel je stage als je bachelorscriptie doe je op het terrein van je specialisatie.

Je kiest uit de volgende mogelijkheden in blok 1 en 2:

 • Sociologische minor
 • Minor bij een andere discipline
 • Uitwisselingssemester
 • Stage*  
 • Program for Academic Study Success (PASS)

*Stage is verplicht voor studenten die niet op uitwisselingssemester gaan.

Je volgt de volgende vakken in blok 3:

 • Bachelorscriptie op basis van je specialisatie
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 4:

 • Sociale Filosofie voor Sociologie
 • Bachelorscriptie op basis van je specialisatie
 • Program for Academic Study Success (PASS)
International exchange: studeren in het buitenland

We moedigen alle studenten aan om internationale ervaring op te doen. Een populaire en zeer leuke optie is om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Als uitwisselingsstudent studeer je (meestal) een semester aan een van de vele internationale partneruniversiteiten van Tilburg University.

Het Study Abroad & Exchange Office van Tilburg University staat voor je klaar om je te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden binnen je studieprogramma. Een toegewijde Study Abroad & Exchange Coördinator adviseert je voor, tijdens en na je uitwisseling.

De meeste studenten komen in aanmerking voor een beurs om je financieel te ondersteunen tijdens jouw uitwisselingservaring. Er zijn ook aanvullende beurzen beschikbaar voor studenten met speciale behoeften of een moeilijke financiële situatie.

Meer over studeren in het buitenland

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Specialisaties binnen Sociologie

In je eerste jaar kies je voor één van onze drie specialisaties. In je tweede jaar volg je inhoudelijke vakken die horen bij de door jou gekozen specialisatie. 

Grootstedelijke Vraagstukken (Nederlandstalig)

In deze Nederlandstalige major kijk je op twee manieren naar grote steden. Aan de ene kant leer je meer over de schaduwzijden van stedelijke verandering, zoals werkloosheid, overlast en criminaliteit, en de sociale gevolgen van de toenemende etnische en culturele diversiteit. Aan de andere kant verdiep je je in de kansen en mogelijkheden die een grote stad biedt op het vlak van innovatie, creativiteit, ontmoeting, consumptie en vernieuwing.

Je houdt je bijvoorbeeld bezig met onderstaande vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste sociale vraagstukken in grote steden in Nederland en West-Europa?
 • Wat zijn de lokale, stedelijke gevolgen van globale veranderingen?

Naast hedendaagse theorieën over stad en buurt, focus je op centrale thema’s zoals toenemende diversiteit, sociale ongelijkheid, armoede, leefbaarheid en gezondheid in stedelijke buurten. Bovendien besteed je in deze major aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen van sociaal en stedelijk beleid.

Je volgt de volgende vakken in blok 1: 

 • Sociale Ongelijkheid
 • MAW-NL: Methoden voor Kwalitatief Onderzoek
 • Wetenschapsfilosofie MAW
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 2:

 • Grootstedelijke Vraagstukken
 • MAW-NL: Technieken voor Causale Analyse
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 3:

 • Sociologisch Leeronderzoek: Grootstedelijke Vraagstukken
 • Sociale Uitsluiting in de Verzorgingsstaat
 • MAW-NL: Constructie en Analyse van Vragenlijsten
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 4:

 • Sociologisch Leeronderzoek: Grootstedelijke Vraagstukken
 • Levensloop en Gezondheid
 • Program for Academic Study Success (PASS)
Culture in Comparative Perspective (Engelstalig)

Deze Engelstalige major gaat over cultuur in een internationale, vergelijkende context. Je leert waarom de wereldbeelden van mensen verschillen en hoe deze zijn ingebed in de maatschappij. Je verdiept je ook in de rol van het internet en sociale media bij het vormen van deze wereldbeelden.

Je houdt je bijvoorbeeld bezig met onderstaande vragen:

 • Hoe denken mensen over de wereld om hen heen?
 • Hoe vertaalt zich dit in politieke, religieuze en morele wereldbeelden?
 • In hoeverre is er sprake van een ‘bubbel’ waarin mensen leven, en in welke mate zorgt die ‘bubbel’ voor een wisselwerking tussen wereldbeelden en nieuwe media?

Naast verklaringen voor culturele verschillen tussen mensen, bestudeer je ook de gevolgen. De manier waarop mensen de wereld om hen heen zien en inkleuren, bepaalt hun leefstijl en hun identiteit.

Je volgt de volgende vakken in blok 1:

 • Cultural Sociology
 • MAW-NL: Methoden voor Kwalitatief Onderzoek
 • Wetenschapsfilosofie MAW
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 2:

 • Sociological and Historical Perspectives on Identities
 • MAW-NL: Technieken voor Causale Analyse
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 3:

 • Sociological Research Project: Culture
 • Media, Globalization and Popular Culture
 • MAW-NL: Constructie en Analyse van Vragenlijsten
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 4:

 • Sociological Research Project: Culture
 • Media, Globalization and Popular Culture
 • Families in Context: how families define us
 • Program for Academic Study Success (PASS)
Social Risks in a Changing World (Engelstalig)

In deze major bestudeer je sociale risico’s door je te verdiepen in economische, sociale en politieke globalisering. Economische globalisering hangt samen met de integratie van nationale economieën in ‘global capital’, de opkomst van multinationals en de macht van de financiële wereld. Politieke globalisering komt tot uiting in de opkomst van transnationale samenwerking, zoals in de Europese Unie. Sociale globalisering gaat over wereldwijde migratie en urbanisatie, en is bijvoorbeeld gelinkt aan stedelijke superdiversiteit en aan transnationale elites en de superrijken.

Je houdt je bijvoorbeeld bezig met onderstaande vragen:

 • Wat zijn de sociale gevolgen van globalisering?
 • Wat betekent dit voor sociale risico’s zoals armoede en ongelijkheid?

Vroeger hadden we te maken met sociale risico's die samenhangen met welzijn, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van armoede, pensionering, ziekte en werkloosheid. Als gevolg van een veranderende wereld, hebben we steeds meer te maken met sociale risico's die samenhangen met laaggeletterdheid of de combinatiedruk van werk en gezin.

Je volgt de volgende vakken in blok 1:

 • Globalization and Social Risks
 • MAW-NL: Methoden voor Kwalitatief Onderzoek
 • Wetenschapsfilosofie MAW
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 2:

 • Global Migration
 • MAW-NL: Technieken voor Causale Analyse
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 3:

 • Sociological Research Project: Social Risks
 • Sustainability, Health and Wellbeing
 • MAW-NL: Constructie en Analyse van Vragenlijsten
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Je volgt de volgende vakken in blok 4

 • Sociological Research Project: Social Risks
 • Sociology of Work
 • Program for Academic Study Success (PASS)

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Waarom Sociologie in Tilburg?

 • De opleiding biedt veel keuzeruimte en flexibiliteit. Je geeft richting aan je studie door een specialisatie te kiezen, vult je opleiding zelf aan met vakken in je minor, en kiest tussen een stage en een semester bij een partneruniversiteit in het buitenland. Ook kun je na het eerste jaar kiezen om over te stappen naar de opleiding International Sociology.
 • Je leert tijdens je studie al hoe je jouw kennis toepast in de praktijk. Ieder jaar doe je een sociologisch leeronderzoek en in het derde jaar loop je stage of doe je internationale ervaring op in het buitenland.
 • De opleiding is interactief en kleinschalig, met veel persoonlijke aandacht en begeleiding in het Program for Academic Study Success.
 • De opleiding focust op de Nederlandse maatschappij in een vergelijkend perspectief.

Geïnteresseerd in de bachelor Sociologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden