Bachelor algemene pagina

Studiebegeleiding

Er verandert veel als je gaat studeren aan Tilburg University. Maar we zorgen ervoor dat je nooit alleen komt te staan. Gedurende de hele studie is er voldoende begeleiding in verschillende vormen.

Advies en begeleiding voor al onze studenten

  • Als student kun je bijvoorbeeld altijd terecht bij een studentendecaan die je informeert en adviseert bij alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. Hij of zij kan adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties.
  • Voor meer studiegerelateerde vragen over bijvoorbeeld onderwijsprogramma's, roosters en tentamens, kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator van je opleiding.
  • Wil je topsport combineren met je studie? Tilburg University heeft speciale faciliteiten voor topsporters.
  • Maar ook als je een functiebeperking hebt, heeft de universiteit allerlei faciliteiten waar je gebruik van kunt maken.

Adviseurs en begeleiders voor studenten