Students walking in the library

Advies en begeleiding studenten

Wil je tijdens je studie graag advies of begeleiding, bijvoorbeeld over je programma, bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt of juist op persoonlijk vlak? Dan kun je terecht bij onze adviseurs en begeleiders.

Telefonische hulplijn voor studenten

Ervaar jij acute persoonlijke, mentale of emotionele problemen? Bel dan gerust anoniem met de speciale hulplijn van Tilburg University: +31 (0)6 2877 1262. De hulplijn is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 23.00 uur voor alle studenten.

Bij wie terecht met welke vraag?

Beantwoord enkele vragen en weet direct met wie je contact kunt opnemen.

Doe de hulp nodig check

Onze adviseurs en begeleiders

Onderwijscoördinatoren

Iedere opleiding heeft een onderwijscoördinator die alles weet van het onderwijsprogramma’s en overgangsregelingen, specialisaties en keuzevakken, het Bindend Studie Advies, het rooster, de faculteit et cetera. Voor vragen daarover of met vragen over je studievoortgang  en/of studieplanning kun je bij de onderwijscoördinator terecht. De onderwijscoördinatoren zullen je altijd proberen te helpen en anders zullen ze je naar de juiste persoon verwijzen.

Onderwijscoördinator per faculteit

Studentendecaan

Een studentendecaan informeert en adviseert over alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. De studentendecaan lost het probleem niet op. Hij of zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen. De studentendecaan adviseert de examencommissies en het College van Bestuur als je op grond van bijzondere omstandigheden een verzoek indient om af te wijken van de regels. Die omstandigheden moet je dan wel tijdig bij een studentendecaan gemeld hebben en schriftelijk kunnen aantonen.

Lees meer over de ondersteuning door een studentendecaan 

Studentenpsychologen

Een studentenpsycholoog biedt kortdurende, doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen en persoonlijke problemen.

Lees meer over de ondersteuning door een studentenpsycholoog

Maatschappelijk werker

Bij wijze van proef is een maatschappelijk werker twee dagdelen per week aanwezig op de campus voor aanvullende hulp en ondersteuning bij problemen die je in het dagelijks leven kan tegenkomen en die je studie hinderen.

Lees meer over de ondersteuning door de maatschappelijk werker

Studentenpastor

Bij de studentenpastor kun je terecht met persoonlijke levensvragen, existentiële vragen, zingevingsvraagstukken, vragen die blijk geven van een verlangen te ontdekken wat goed leven is en hoe je dat vorm kunt geven.

Lees meer over de ondersteuning door het studentenpastoraat

Career Services Officer

De loopbaancoaches en trainers  geven trainingen en workshops over studiekeuze en de voorbereiding op de arbeidsmarkt en verzorgen de individuele trajecten voor studenten (tot één jaar na afstuderen).

Lees meer over de ondersteuning door de Career Services Officer

Dual Career Coördinator

Voor topsporters, sportfunctionarissen, e-gamers, ondernemers en uitvoerend kunstenaars biedt de universiteit extra studiebegeleiding, en eventueel financiële compensatie voor opgelopen studievertraging, onder voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de dual career coördinator.

Lees meer over de ondersteuning door de Dual Career Coördinator

Coördinator Flexstuderen

De coördinator Flexstuderen informeert studenten over het kleinschalige experiment flexibel studeren en ondersteunt het (administratieve) proces.

Lees meer over de ondersteuning door de Coördinator Flexstuderen

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Zij zijn er in principe voor iedereen die op de universiteit te maken heeft met ongewenst gedrag.

Lees meer over de ondersteuning door de vertrouwenspersonen

Heb je te maken met sociale onveiligheid of grensoverschrijdend gedrag?

Heb je te maken met sociale onveiligheid, grensoverschrijdend gedrag of vraag je je af  iets wel mag? Meer informatie over  hoe we met elkaar omgaan vind je in onze Code of Conduct. Hier vind je ook informatie over waar je terecht kan bij grensoverschrijdend gedrag en hoe daar mee om te gaan. Of kijk op onze routekaart. Heb je te maken met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en wil je hier over praten of een melding doen? Onze vertrouwenspersonen kunnen ondersteuning en hulp bieden.

Privacy Statement Tilburg University

Tilburg University hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijs, Onderzoek en de ondersteunende bedrijfsprocessen. Check de webpagina privacy statement voor meer informatie.

Hulp of advies nodig?

Bij wie terecht met welke vraag?

We vinden het belangrijk dat je de juiste vorm van advies en begeleiding krijgt. Daarom bieden we verschillende vormen van ondersteuning en hulp aan, variërend van onderwijscoördinatoren tot studentendecanen, studentenpsychologen en meer.  Om het je makkelijk te maken hebben wij een checklist gemaakt.