Students walking in the library

Advies en begeleiding studenten

Wil je tijdens je studie graag advies of begeleiding, bijvoorbeeld in je programma, bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt of juist op persoonlijk vlak? Dan kun je terecht bij onze adviseurs en begeleiders.

Telefonische hulplijn voor studenten ten tijde van het coronavirus

  • Heb je een vraag met betrekking tot het coronavirus en Tilburg University? Je kunt ons dan op werkdagen van 10.00 - 15.30 uur bellen op het nummer 013 - 466 8000 (Student Desk).
  • Ervaar jij persoonlijke, mentale of emotionele problemen als gevolg van de coronacrisis? Bel dan gerust anoniem met de speciale hulplijn van Tilburg University: +31 (0)6 2877 1262. De hulplijn is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 23.00 uur voor alle studenten.

Onderwijscoördinatoren
Studentendecaan
Studentenpsychologen
Maatschappelijk werker
Studentenpastor
Career Services Officer
Dual Career Coördinator
Coördinator Flexstuderen
Vertrouwenspersonen

Privacy Statement Tilburg University

Tilburg University hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijs, Onderzoek en de ondersteunende bedrijfsprocessen. Check de webpagina privacy statement voor meer informatie.