Campus tour

Ontdek onze campus

Maak kennis met onze compacte en groene campus, waar alles op loopafstand is: state-of-the-art voorzieningen, verschillende restaurants, en een uitstekend sportcentrum.

Maak een virtuele 360º Campus Tour

Onderwerpen voor je profielwerkstuk

Hieronder vind je een overzicht met een selectie van onderwerpen waarnaar binnen Tilburg University onderzoek wordt gedaan. Klik je op een onderwerp, dan zie je bij welke schoolvakken het onderwerp aansluit. Ook vind je een korte inleiding, waarna je kunt doorklikken naar een pagina met meer informatie over het onderwerp (inclusief bronnen en suggesties voor je Profielwerkstukonderzoek). Op deze pagina vind je ook welke opleiding(en) een link hebben met dit onderwerp.

Vraag voordat je een onderwerp kiest voor je Profielwerkstuk altijd eerst de goedkeuring van je Profielwerkstukbegeleider.

Hoe kun je het keuzegedrag van consumenten begrijpen en 'verbeteren'?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Economie, Management en organisatie en Maatschappijwetenschappen.

Een markt is een plaats (die ook virtueel kan zijn) waar mensen en organisaties bij elkaar komen om iets te ruilen. Volgens de American Marketing Association is marketing “…het proces van bedenken en uitvoeren van het ontwerp, de prijszetting, de promotie en de distributie van ideeën, goederen en diensten om zo een uitwisseling te creëren die de realisatie van doelen van zowel individuen als organisaties mogelijk maakt". Marketing probeert de ruilprocessen op markten te begrijpen om die efficiënter en beter te laten plaatsvinden.

In marketing staat daarom het keuzegedrag van consumenten en de onderliggende beweegredenen, die zowel bewust als onbewust kunnen zijn, centraal. Voor allerlei partijen, en voor consumenten zelf, is het belangrijk om te begrijpen hoe mensen keuzes maken en hoe we dit keuzeproces kunnen voorspellen en verbeteren.

Lees meer over dit onderwerp

Hoe verschillend denken Europeanen over belangrijke onderwerpen?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen en Filosofie.

Je hebt vast weleens horen zeggen dat we door de globalisering steeds meer veranderen in ‘wereldburgers’. Vergelijkbaar is de bewering dat inwoners van Europese landen zich door de verdergaande Europese eenwording steeds meer ‘Europeaan’ voelen boven bijvoorbeeld ‘Nederlander’ of ‘Spanjaard’. Dat roept het beeld op van burgers die meer en meer op elkaar gaan lijken. Maar is dat wel zo, lijken we echt steeds meer op elkaar? Denken we tegenwoordig over bijna alles hetzelfde?

Lees meer over dit onderwerp

Wat betekent het voor iemand om 'stateloos' te zijn?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen en Filosofie.

Dat er mensen bestaan die ‘illegaal’ in een land verblijven, wist je al wel. Maar had je al eens gehoord van het begrip ‘stateloos’? En wist je dat er over de hele wereld wel ruim 10 miljoen stateloos zijn?

Een stateloos persoon is iemand die door geen enkel land erkend is als staatsburger. Statelozen hebben dus ook geen nationaliteit, omdat zij met geen enkel land een juridische verbintenis hebben. Nationaliteit is een soort lidmaatschap, dat je kunt vergelijken met lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging of gameclub: heb je aan de voorwaarden voldaan om lid te worden, dan geniet je daarna ook de rechten en plichten die met lidmaatschap gepaard gaan. Dat statelozen geen juridische band hebben met een land – nergens lid zijn - betekent dat zij ook geen beroep kunnen doen op de de rechten die aan nationaliteit verbonden zijn. Dat maakt hen heel kwetsbaar.

Lees meer over dit onderwerp

Jeugdliteratuur versus volwassenenliteratuur: twee gescheiden werelden?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Nederlandse taal en literatuur, Moderne vreemde talen en literatuur  en Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Sinds de tweede helft van de achttiende eeuw worden er boeken speciaal voor kinderen en jongeren geschreven. Deze jeugdliteratuur heeft zich grotendeels los van de volwassenenliteratuur ontwikkeld. Ze heeft een eigen geschiedenis, een eigen literatuurkritiek en eigen prijzen.

Over de aard van jeugdliteratuur bestaan grofweg twee opvattingen. De eerste is dat boeken voor kinderen vooral een middel in de opvoeding zijn. In deze visie ligt de nadruk vooral op de inhoud van de boeken. De tweede opvatting is dat kinder- en jeugdboeken een vorm van literatuur zijn. Mensen die vanuit dit perspectief naar kinder- en literatuur kijken vinden dat de vorm van kinderboeken uitdagend moet zijn en kinderen literair competent moet maken.

Lees meer over dit onderwerp

Wat is je privacy (je) waard?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Management en organisatie, Filosofie, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.

We laten allemaal bewust informatie over onszelf achter op internet, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter of op forums. We laten echter ook ‘onbewust’ veel informatie achter. Zo wordt gedetailleerd bijgehouden welke websites we bezoeken en welke zoektermen we gebruiken.

De informatie die we online achterlaten is heel waardevol voor aanbieders van producten en diensten. Op basis van deze informatie stellen ze profielen van ons op die ze bijvoorbeeld gebruiken om advertenties op maat aan te bieden. Zelfs (prijs)discriminatie is mogelijk op basis van deze profielen.

Lees meer over dit onderwerp

Hoe is religie verweven in games, films & reclames?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Nederlandse taal en literatuur, Moderne vreemde talen en literatuur, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Klassieke Culturele Vorming en Maatschappijwetenschappen.

In games, films en reclames kun je vandaag de dag  Bijbelse thema’s of thema’s rondom spiritualiteit en levensbeschouwing terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan goed en kwaad, liefde, hoop, of armoede versus rijkdom zoals in het hip hop nummer How Much a Dollar Cost van rapper Kendrick Lamar. Kun jij ze vinden? En welke betekenissen ontleen je hieraan? Hoe wordt er vandaag de dag over bepaalde religieuze thema’s gedacht? Zie je verschillen? Spreekt cultuur en theologie je aan en vind je het leuk om hierover een profielwerkstuk te schrijven waarin je de rol van religie in culturele uitingen analyseert en interpreteert?

Lees meer over dit onderwerp

Hoe zijn mensen te motiveren om gezonder te leven?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Maatschappijwetenschappen en Bewegen, sport en maatschappij.

Vaak worden mensen ziek zonder dat zij daar zelf iets aan kunnen doen. Er is echter ook een verband aangetoond tussen ‘ongezond gedrag’ en de kans op een bepaalde ziekte. Zo vergroot roken de kans op longkanker en andere luchtwegaandoeningen en verhogen overgewicht en weinig beweging de kans op diabetes en hart- en vaatziekten.

Een ongezonde leefstijl ombuigen naar een gezonde leefstijl klinkt makkelijker dan het is. Veel mensen vinden het heel moeilijk om hun leefstijl te veranderen. Wetenschappers vinden het dan ook interessant om te onderzoeken  wat ervoor nodig is om mensen toch zover te krijgen. Waar bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan wordt, is het effect dat verschillende soorten beloning heeft op verandering van gedrag of leefstijl.

Lees meer over dit onderwerp

Wanneer en waarom huilen we en wat doet huilen met ons?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Biologie en Maatschappijwetenschappen.

Velen van ons zullen zich wellicht nooit afvragen waarom mensen huilen. We huilen nu eenmaal. Maar misschien heb je juist heel veel vragen over huilen: Wat is het nut van huilen? Schept het een sociale band, is het agressie remmend of is het gewoon gezond? Waarin verschillen een baby en een volwassene als zij huilen? Huilen vrouwen gemakkelijker dan mannen?

Hoe meer je je erin verdiept, hoe meer je erachter komt dat huilen een erg interessant fenomeen is.

Lees meer over dit onderwerp

Hoe laat je een 'virtual team' goed samenwerken?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Informatica en Management en organisatie.

Dankzij ontwikkelingen in de informatie en communicatie technologie (ICT) wordt het steeds makkelijker om met elkaar in teams samen te werken, zelfs als we niet fysiek op dezelfde plaats zijn. Chat- en video conferencing applicaties zoals Skype, Google Hangouts en Goto Meeting maken het gemakkelijk om in real-time met elkaar in contact te treden en overleg te voeren.

Er zijn veel voordelen te bedenken voor het online samenwerken in virtuele teams. Het werken in virtuele teams heeft echter ook een aantal nadelen. Zo is er beperkte non-verbale communicatie en kunnen mensen afgeleid raken door zaken om hen heen. Het is daarom voor bedrijven belangrijk te weten wanneer en onder welke omstandigheden werknemers optimaal werken in virtuele teams.

Lees meer over dit onderwerp

Hoe los je economische problemen op met behulp van Wiskunde?

Dit onderwerp sluit aan bij de vakken Economie en Wiskunde.

Econometrie is de studie die economische problemen met behulp van wiskundige en statistische technieken benadert. Het eerste deel van het woord geeft aan dat econometrie iets te maken heeft met economie. Het tweede deel (metrie) betekent letterlijk meten. Een econometrist meet als het ware de economie. Zoals een architect eerst een gebouw op schaal ontwerpt, zo probeert een econometrist economische verschijnselen te beschrijven, te analyseren en te voorspellen met behulp van modellen.

Vind jij de combinatie economie en wiskunde leuk en durf je de uitdaging aan te gaan om een profielwerkstuk te schrijven waarin ook wiskundige berekeningen moeten worden gemaakt?

Lees meer over deze onderwerpen

Wil je graag iets weten over hoe je het beste onderzoek kunt doen naar een onderwerp of hoe het proces van het schrijven van een profielwerkstuk in zijn werk gaat? Neem dan gerust contact op met een van onze mailstudenten. Zij delen graag hun ervaring met het schrijven van een profielwerkstuk met je!

Let op! Onze mailstudenten kunnen geen inhoudelijke vragen over het profielwerkstuk beantwoorden, hiervoor kan je het beste contact opnemen met jouw eigen profielwerkstukbegeleider.

Neem contact op met een mailstudent

Zelf een onderwerp bedenken

Heb je zelf een onderwerp bedacht voor je Profielwerkstuk en wil je weten of er binnen Tilburg University wetenschappers zijn die kennis hebben over dit onderwerp? Kijk dan op onze website onder Experts en Expertise. Type je onder ‘Zoek expertise’ een onderwerp in, dan verschijnt er een lijst van wetenschappers die kennis hebben over dit onderwerp. Klik je op de naam van een wetenschapper, dan kom je bij zijn contactgegevens. Je mag een wetenschapper altijd benaderen met vragen over een onderwerp waar hij / zij verstand van heeft. Wetenschappers zijn drukke mensen, dus je zult misschien niet altijd antwoord ontvangen. De kans dat je antwoord krijgt is groter wanneer je vertelt / laat zien wat je zelf al hebt gedaan om informatie over het onderwerp te vinden.

Kijk ook eens in onze online themadossiers om inspiratie op te doen voor een leuk onderwerp!