Campus tour

Ontdek onze campus

Maak kennis met onze compacte en groene campus, waar alles op loopafstand is: state-of-the-art voorzieningen, verschillende restaurants, en een uitstekend sportcentrum.

Maak een virtuele 360º Campus Tour

Hoe verschillend denken Europeanen over belangrijke onderwerpen?

Je hebt vast weleens horen zeggen dat we door de globalisering steeds meer veranderen in ‘wereldburgers’. Vergelijkbaar is de bewering dat inwoners van Europese landen zich door de verdergaande Europese eenwording steeds meer ‘Europeaan’ voelen boven bijvoorbeeld ‘Nederlander’ of ‘Spanjaard’. Dat roept het beeld op van burgers die meer en meer op elkaar gaan lijken. Maar is dat wel zo, lijken we echt steeds meer op elkaar? Denken we tegenwoordig over bijna alles hetzelfde?

Onderzoekers van Tilburg University hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe inwoners van verschillende Europese landen denken over onderwerpen als geloof, werk, het huwelijk, de rol van de vrouw, homoseksualiteit, enzovoort. Je kunt de gegevens van dit onderzoek terugvinden op de website www.atlasofeuropeanvalues.eu.

Stel nu dat je er via deze website achter komt dat inwoners van verschillende landen inderdaad hetzelfde denken over bepaalde onderwerpen, of juist heel verschillend. Ben je dan tevreden met dit antwoord? Of word je dan juist nieuwsgieriger?

Suggesties voor onderzoek

  • Vergelijk op de website www.atlasofeuropeanvalues.eu hoe in verschillende Europese landen gedacht wordt over een bepaald thema. Welke landen zitten met elkaar op een lijn? En welke landen verschillen juist sterk van elkaar? Had je dat verwacht of niet? En waarom had je dat verwacht?  Hoe zou je verschillen of overeenkomsten tussen landen verklaren vanuit bijvoorbeeld de geschiedenis en/of geografische ontwikkelingen?
  • Hoe komen de opvattingen binnen een bepaald land over een specifiek onderwerp tot uiting in de wetgeving die binnen dat land geldt, of in belangrijke culturele gebruiken?
  • Worden de opvattingen die binnen een land dominant zijn gedeeld door alle inwoners van dat land? Zo nee, kun je een groep definiëren die er anders over denkt? Wat zijn specifieke kenmerken voor deze groep? En kun je verklaren waarom juist deze groep er andere opvattingen op nahoudt?
  • Van de generatiekloof heb je vast wel eens gehoord. Verschillende generaties mensen denken vaak verschillend over bepaalde onderwerpen. Kies een onderwerp uit en onderzoek hoe verschillende generaties tegen het onderwerp aankijken. Waarin verschillen de generaties van elkaar? Hoe zijn deze verschillen te verklaren? Zie je ook overeenkomsten?

Bruikbare bronnen

  • Halman, L. & Sieben, I. (eds.) (2011)  Respect man! Tolerantie, solidariteit en andere moderne waarden. Tilburg, Celsus juridische uitgeverijen
  • Brink, G. van den (2011). Eigentijds idealisme: Een afrekening met het cynisme in Nederland. Amsterdam, Amsterdam University Press
  • Halman, L. Sieben, I. & Zundert, M. van (2011). Atlas of European Values: Trends and Traditions at the Turn of the Century. Leiden, Brill Academic Publishers
  • Bijl, R., Boelhouwer, J., Pommer, E. & Sonck, N. (2013). De sociale staat van Nederland 2013. Den Haag, SCP (online beschikbaar)

Handige websites