Campus tour

Ontdek onze campus

Maak kennis met onze compacte en groene campus, waar alles op loopafstand is: state-of-the-art voorzieningen, verschillende restaurants, en een uitstekend sportcentrum.

Maak een virtuele 360º Campus Tour

Jeugdliteratuur versus volwassenenliteratuur: twee gescheiden werelden?

Sinds de tweede helft van de achttiende eeuw worden er boeken speciaal voor kinderen en jongeren geschreven. Deze jeugdliteratuur heeft zich grotendeels los van de volwassenenliteratuur ontwikkeld. Ze heeft een eigen geschiedenis, een eigen literatuurkritiek en eigen prijzen.

Over de aard van jeugdliteratuur bestaan grofweg twee opvattingen. De eerste is dat boeken voor kinderen vooral een middel in de opvoeding zijn. In deze visie ligt de nadruk vooral op de inhoud van de boeken. De tweede opvatting is dat kinder- en jeugdboeken een vorm van literatuur zijn. Mensen die vanuit dit perspectief naar kinder- en literatuur kijken vinden dat de vorm van kinderboeken uitdagend moet zijn en kinderen literair competent moet maken. Als je naar de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur kijkt, zie je dat er een voortdurende discussie is tussen deze twee opvattingen.

Suggesties voor onderzoek

 • Wat zijn de achtergronden van het ontstaan van een eigen literatuur voor kinderen in de tweede helft van de achttiende eeuw?
 • Op welke manieren houden schrijvers voor kinderen rekening met hun lezerspubliek (kernbegrip: adaptatie)?
 • Welke veranderingen hebben zich sinds 1970 in de Nederlandstalige jeugdliteratuur voorgedaan?
 • Hoe verkent de young adult literatuur / adolescentenliteratuur de grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenen literatuur?
 • Op welke wijze zijn hedendaagse prentenboeken geïnspireerd door schilderkunst?
 • Hoe verhoudt een jeugdboek zich tot de filmbewerking / theaterbewerking van het boek?

Bruikbare bronnen

 • Ghesquiere, R. (2009). Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven, Acco
 • Joosten, V. & Vloeberghs, K. (2008). Uitgelezen Jeugdliteratuur. Leuven, Lannoo Campus
 • Heimeriks, N. e.a. (eindred.) (1989). De hele Bibelebontse berg. Amsterdam, Querido
 • Tijdschrift ‘Literatuur zonder leeftijd’ (online beschikbaar op www.dbnl.org)
 • Lierop-Debrauwer, H. van, & Bastiaansen-Harks, N. (2005). Over grenzen: De adolescentenroman in het literatuuronderwijs. Amsterdam, Stichting Lezen (online beschikbaar via Google Books)
 • Lieshout, T. Van (2007). Papieren Museum / 3 De Engel Met Twee Neuzen. Amsterdam, Leopold
 • Heijden, I. van der (2013). Tussen kunst en kind. Tilburg (Afstudeerscriptie Master Jeugdliteratuur, Tilburg University) Online beschikbaar via de Tilburg University Library Repository
 • Rita Ghesquière, Vanessa Joosen en Helma van Lierop-Debrauw. Een land van waan en wijs. Amsterdam Atlas Contact.