Bachelor Theology BA | 23-02-2024

Programma en vakken Theologie BA

De bachelor Theologie is geknipt voor studenten met een brede belangstelling en de behoefte om door te denken. Je volgt een uitgebalanceerd vakkenpakket met bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, systematische theologie, spiritualiteit en praktische theologie. Je wordt bekwaam in het reflecteren vanuit verschillende disciplines, zoals geschiedenis, filosofie, literatuur en sociale wetenschappen.

Video: deze opleiding in het kort (03:24)

Structuur en inhoud van het programma

Het eerste jaar geeft je een goed overzicht van alle belangrijke vakgebieden in de theologie. Ook wordt er een begin gemaakt met Grieks en Hebreeuws. In het tweede studiejaar worden de vakken verder uitgediept. In het derde jaar is een mobility window gepland. Je kan zelf vakken (30 ec) kiezen passend bij je interesse en vooruitlopend op je thesis.   Ook kun je in je vrije keuzeruimte als exchange student naar het buitenland.

Bekijk de inhoud van jaar 1

Je maakt in het eerste semester van het eerste jaar kennis met de meer historische vakken op het terrein van Bijbelwetenschappen, Filosofie, Geschiedenis van Kerk en Theologie. 

Je volgt de volgende vakken in het eerste semester:

 • Hebreeuws 1           
 • Filosofie van de theologie
 • Bijbelwetenschappen       
 • Kerk- en theologiegeschiedenis   
 • Geschiedenis van de filosofie  
 • Religiewetenschap  

Het tweede semester neemt je actief mee in het denken van filosofen en theologen. Je houdt je bezig met maatschappelijke vraagstukken en geloofservaringen die vandaag én vroeger speelden. Je benadert deze met een open blik en je onderzoekt en denkt kritisch na over God, geloof, mens en maatschappij en durft jezelf daarbij ook kritische vragen te stellen. 

Je volgt de volgende vakken in het tweede semester:

 • Grieks 1   
 • Bijbels Hebreeuws 2       
 • Fundamentele theologie en dogmatiek
 • Moraaltheologie 1: Deugden en moreel handelen
 • Spiritualiteit  
 • Systematische filosofie
 • Praktische theologie   

Je start in het eerste jaar met de brontalen Grieks en Hebreeuws en leert deze vervolgens gespreid over de komende jaren.

Bekijk de inhoud van jaar 2

Het tweede jaar biedt verdieping van de disciplines uit het eerste jaar. Daarnaast maak je kennis met Latijn als derde taalvak. Je gaat dieper op de wetenschappelijke methodes van de verschillende disciplines, en scherpt je eigen academische vaardigheden aan.

Je volgt de volgende vakken in het eerste semester:

 • Grieks 2
 • Latijn 1
 • Judaïca: inleiding
 • Judaïca: tekstlezing
 • Patristiek
 • Canoniek recht: inleiding
 • Nieuwe Testament: Handelingen en brieven
 • Oude Testament: Wijsheidsliteratuur en psalmen
 • Godsdienstsociologie en -psychologie

En deze vakken in het tweede semester:

 • Latijn 2
 • Nieuwe Testament: Synoptici en Johannes
 • Oude Testament: Tora en Profeten
 • Dogmatiek: God en Christus
 • Kerkgeschiedenis: Middeleeuwen en moderne tijd

*Kijk voor het aanbod van de Tilburg School of Catholic Theology hieronder bij 'Een canonieke graad behalen'

Bekijk de inhoud van jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van verbreding van het vakkenpakket. In het eerste semester heb je een vrije keuzeruimte, die je kunt invullen vanuit je persoonlijke belangstelling. Je kan hierbij putten uit het keuze-aanbod van de opleiding theologie, maar ook uit cursussen van andere opleidingen of zelfs vakken in het buitenland. Onze School of Catholic Theology heeft goede contacten met buitenlandse instellingen. Daarnaast sluit je de bachelor af met een bachelorthesis, over een onderwerp dat jou persoonlijk aanspreekt. Voor het schrijven van de bachelorthesis doe je een beroep op de schrijf-, denk- en onderzoeksvaardigheden die je in de loop van de opleiding hebt opgebouwd.

Je volgt de volgende vakken:

 • 30 EC mobility window in het eerste semester
 • Moraaltheologie 2:  Katholieke moraal in de praktijk
 • Godsdienstfilosofie en metafysica
 • Wijsgerige ethiek
 • Dogmatiek: kerk, liturgie en sacramenten
 • Thesis
International exchange: studeren in het buitenland

We moedigen alle studenten aan om internationale ervaring op te doen. Een populaire en zeer leuke optie is om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Als uitwisselingsstudent studeer je (meestal) een semester aan een van de vele internationale partneruniversiteiten van Tilburg University.

Het Study Abroad & Exchange Office van Tilburg University staat voor je klaar om je te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden binnen je studieprogramma. Een toegewijde Study Abroad & Exchange Coördinator adviseert je voor, tijdens en na je uitwisseling.

De meeste studenten komen in aanmerking voor een beurs om je financieel te ondersteunen tijdens jouw uitwisselingservaring. Er zijn ook aanvullende beurzen beschikbaar voor studenten met speciale behoeften of een moeilijke financiële situatie.

Meer over studeren in het buitenland

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Theologie in deeltijd studeren

Wil je graag werk en eventueel een gezinsleven combineren met de studie Theologie? Kies dan voor de bachelor Theologie in deeltijd.

 • Als deeltijdstudent volg je 36 ECTS per jaar (in plaats van 60 ECTS) en ben je ongeveer 20-24 uur per week bezig met je studie. Je studie duurt dan 5 jaar.
 • Heb je al een bachelordiploma (hbo of wo), dan kom je, ongeacht je eerdere studierichting, in aanmerking voor de deeltijd-bachelor Theologie (150 ECTS), die je in vier jaar kunt afronden. Ook ben je toelaatbaar tot de premaster Theologie van 3 jaar deeltijd (102 EC).
 • De collegedagen voor het deeltijdprogramma in Utrecht zijn in het eerste jaar op maandag en woensdag. In Tilburg volg je op dinsdag en donderdag colleges. Je volgt de colleges samen met de voltijdstudenten.

Wil je meer weten over jouw mogelijkheden om Theologie in deeltijd te studeren? Maak dan een afspraak met de studieadviseur.

Een canonieke graad behalen

De School of Catholic Theology is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit en heeft hierdoor de bevoegdheid om canonieke graden in de sacra theologia te verlenen. Het gaat hierbij om het baccalaureaat, het licentiaat en het doctoraat. Ook mag de faculteit het baccalaureaat en licentiaat in de scientiae religiosae verlenen.

Alle theologiestudenten hebben de mogelijkheid om deze graden te behalen, bovenop het reguliere bachelor- en masterdiploma Theologie. Om het baccalaureaat te behalen dienen de theologiestudenten in het bachelorprogramma de volgende vakken te kiezen in hun vrije keuzeruimte:

 • Fundamentele theologie; Oecumenica en theologie van de religies  
 • Dogmatiek; Natuur, zonde en genade  
 • Moraaltheologie: Christelijke ethiek in post-christelijke cultuur 
 • Canoniek recht; verdieping 
 • Filosofie; Het religieuze humanisme in het digitale tijdperk

Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Waarom Theologie aan Tilburg University? 

 • Een intellectueel uitdagende studie waarin je grote teksten en grote denkers leert kennen in de oorspronkelijke brontalen.
 • Je verkent religieuze tradities en leert deze kritisch te bevragen vanuit actuele noden en vraagstukken.
 • Een brede opleiding waarin je leert denken vanuit literair, historisch, filosofisch en sociologisch perspectief.
 • In dialoog met grote denkers, met medestudenten en docenten kom je tot je eigen visie en je eigen standpunten.
 • Het instellingstarief voor het collegegeld voor de bachelor Theologie is altijd gelijk aan het wettelijk tarief. Dit maakt het volgen van Theologie als tweede studie heel aantrekkelijk.
 • Door de kleinschaligheid is er veel interactie tussen studenten en docenten. Daarnaast maakt het feit dat studenten verschillende achtergronden hebben (katholiek, protestant, seculier) het contact en de discussie zeer levendig.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen e-brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen e-brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de bachelor Theologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden