Bachelor Theologie

Programma en vakken Theologie BA

De bachelor Theologie is geknipt voor studenten met een brede belangstelling en de behoefte om door te denken. Je volgt een uitgebalanceerd vakkenpakket met bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, systematische theologie, spiritualiteit en praktische theologie. Je wordt bekwaam in het reflecteren vanuit verschillende disciplines, zoals geschiedenis, filosofie, literatuur en sociale wetenschappen.

Video: deze opleiding in het kort (03:24)

Structuur en inhoud van het programma

Het eerste jaar geeft je een goed overzicht van alle belangrijke vakgebieden in de theologie. Ook wordt er een begin gemaakt met Grieks en Hebreeuws. In het tweede en derde studiejaar worden de vakken steeds verder uitgediept en komt de brontaal Latijn erbij. Ook kun je in je vrije keuzeruimte als exchange student naar het buitenland.

Bekijk de inhoud van jaar 1

Je maakt in het eerste semester van het eerste jaar kennis met de meer historische vakken op het terrein van Bijbelwetenschappen, Filosofie, Geschiedenis van Kerk en Theologie. 

Je volgt de volgende vakken in het eerste semester:

 • Grieks 1           
 • Filosofie van de theologie
 • Bijbelwetenschappen       
 • Kerk- en theologiegeschiedenis   
 • Geschiedenis van de filosofie  
 • Religiewetenschap  

Het tweede semester neemt je actief mee in het denken van filosofen en theologen. Je houdt je bezig met maatschappelijke vraagstukken en geloofservaringen die vandaag én vroeger speelden. Je benadert deze met een open blik en je onderzoekt en denkt kritisch na over God, geloof, mens en maatschappij en durft jezelf daarbij ook kritische vragen te stellen. 

Je volgt de volgende vakken in het tweede semester:

 • Grieks 2   
 • Bijbels Hebreeuws 1           
 • Fundamentele theologie en dogmatiek
 • Moraaltheologie: antropologische grondslagen
 • Spiritualiteit  
 • Systematische filosofie
 • Praktische theologie   

Je start in het eerste jaar met de brontalen Grieks en Hebreeuws en leert deze vervolgens gespreid over de komende jaren.

Bekijk de inhoud van jaar 2

Het tweede jaar biedt verdieping van de disciplines uit het eerste jaar. Daarnaast heb je ruimte voor keuzevakken, waarin je vakken kunt verdiepen of je interesse juist kunt verbreden. Je hebt in je vrije keuzeruimte keuze uit het aanbod van de Tilburg School of Catholic Theology* en de mogelijkheid om te kiezen voor één of meerdere vakken bij een andere opleiding of (buitenlandse) universiteit.

Je volgt de volgende vakken in het eerste semester:

 • Grieks 3
 • Bijbels Hebreeuws 2    
 • Nieuwe Testament: Synoptici en Johannes
 • Kerkgeschiedenis: ME & moderne tijd
 • Patristiek
 • Godsdienstfilosofie en metafysica
 • Vrije keuzeruimte

En deze vakken in het tweede semester:

 • Latijn 1      
 • Bijbels Hebreeuws 3  
 • Oude Testament: Tora en Profeten
 • Dogmatiek: God en Christus
 • Vrije keuzeruimte

*Kijk voor het aanbod van de Tilburg School of Catholic Theology hieronder bij 'Een canonieke graad behalen'

Bekijk de inhoud van jaar 3

In het derde studiejaar worden de vakgebieden binnen Theologie nog verder uitgediept en krijg je onder meer twee vakken Judaïca, Wijsgerige ethiek en je schrijft je bachelorthesis.

Je volgt de volgende vakken:

 • Latijn 2 en Latijn 3    
 • Judaïca: inleiding en Judaïca: tekstlezing   
 • Nieuwe Testament: Handelingen en Brieven
 • Oude Testament: Wijsheidsliteratuur en Psalmen
 • Moraaltheologie: theologische antropologie
 • Godsdienstsociologie en -psychologie
 • Wijsgerige ethiek
 • Canoniek recht: inleiding
 • Dogmatiek: kerk, liturgie en sacramenten
 • Vrije keuzeruimte/Beroepsseminar
International exchange: studeren in het buitenland

We moedigen alle studenten aan om internationale ervaring op te doen. Een populaire en zeer leuke optie is om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Als uitwisselingsstudent studeer je (meestal) een semester aan een van de vele internationale partneruniversiteiten van Tilburg University.

Het Study Abroad & Exchange Office van Tilburg University staat voor je klaar om je te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden binnen je studieprogramma. Een toegewijde Study Abroad & Exchange Coördinator adviseert je voor, tijdens en na je uitwisseling.

De meeste studenten komen in aanmerking voor een beurs om je financieel te ondersteunen tijdens jouw uitwisselingservaring. Er zijn ook aanvullende beurzen beschikbaar voor studenten met speciale behoeften of een moeilijke financiële situatie.

Meer over studeren in het buitenland

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Theologie in deeltijd studeren

Wil je graag werk en eventueel een gezinsleven combineren met de studie Theologie? Kies dan voor de bachelor Theologie in deeltijd.

 • Als deeltijdstudent volg je 36 ECTS per jaar (in plaats van 60 ECTS) en ben je ongeveer 20-24 uur per week bezig met je studie. Je studie duurt dan 5 jaar.
 • Heb je al een bachelordiploma (hbo of wo), dan kom je, ongeacht je eerdere studierichting, in aanmerking voor de deeltijd-bachelor Theologie (147 ECTS), die je in vier jaar kunt afronden. 
 • De collegedagen voor het deeltijdprogramma in Utrecht zijn in het eerste jaar op maandag en woensdag. In Tilburg volg je op dinsdag en donderdag colleges. Je volgt de colleges samen met de voltijdstudenten.

Wil je meer weten over jouw mogelijkheden om Theologie in deeltijd te studeren? Maak dan een afspraak met de studieadviseur.

Een canonieke graad behalen

De School of Catholic Theology is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit en heeft hierdoor de bevoegdheid om canonieke graden in de sacra theologia te verlenen. Het gaat hierbij om het baccalaureaat, het licentiaat en het doctoraat. Ook mag de faculteit het baccalaureaat en licentiaat in de scientiae religiosae verlenen.

Alle theologiestudenten hebben de mogelijkheid om deze graden te behalen, bovenop het reguliere bachelor- en masterdiploma Theologie. Om het baccalaureaat te behalen dienen de theologiestudenten in het bachelorprogramma de volgende vakken te kiezen in hun vrije keuzeruimte:

 • Fundamentele theologie; Oecumenica en theologie van de religies  
 • Dogmatiek; Natuur, zonde en genade  
 • Moraaltheologie: Christelijke ethiek in post-christelijke cultuur 
 • Canoniek recht; verdieping 
 • Filosofie; Natuur en cultuur 

Wil je meer weten over deze bacheloropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Waarom Theologie aan Tilburg University? 

 • Je hebt de keuze uit een voltijd programma van drie jaar of deeltijd programma van vijf jaar. 
 • Tilburg School of Catholic Theology heeft een onderwijslocatie in zowel Tilburg als Utrecht. In Tilburg kun je de bachelor Theologie in het Engels volgen, in Utrecht wordt de bachelor in het Nederlands gedoceerd.
 • Door de kleine groepen is er veel interactie tussen studenten en docenten. Daarnaast maakt het feit dat studenten verschillende achtergronden hebben (katholiek, protestant, seculier) het contact en de discussie zeer levendig.
 • Het instellingstarief voor het collegegeld voor de bachelor Theologie is altijd gelijk aan het wettelijk tarief. Dit maakt het volgen van Theologie als tweede studie heel aantrekkelijk.
 • De bachelor Theologie krijgt een hoge algemene waardering van haar studenten.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de bachelor Theologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden