Students talking

Programma en vakken BA Theologie

De bachelor Theologie is geknipt voor studenten met een brede belangstelling en de behoefte om door te denken. Je volgt een uitgebalanceerd vakkenpakket met bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, systematische theologie, spiritualiteit en praktische theologie. Je wordt bekwaam in het reflecteren vanuit verschillende disciplines, zoals geschiedenis, filosofie, literatuur en sociale wetenschappen.

Video: dit programma in het kort (03:24)

Opbouw van het programma

Het eerste jaar geeft je een goed overzicht van alle belangrijke vakgebieden in de theologie. Ook wordt er een begin gemaakt met Grieks en Hebreeuws. In het tweede en derde studiejaar worden de vakken steeds verder uitgediept en komt de brontaal Latijn erbij. Ook kun je in je vrije keuzeruimte als exchange student naar het buitenland.

Bekijk de inhoud van jaar 1
Bekijk de inhoud van jaar 2
Bekijk de inhoud van jaar 3

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Theologie in deeltijd studeren

Wil je graag werk en eventueel een gezinsleven combineren met de studie Theologie? Kies dan voor de bachelor Theologie in deeltijd.

 • Als deeltijdstudent volg je 36 ECTS per jaar (in plaats van 60 ECTS) en ben je ongeveer 20-24 uur per week bezig met je studie. Je studie duurt dan 5 jaar.
 • Heb je al een bachelordiploma (hbo of wo), dan kom je, ongeacht je eerdere studierichting, in aanmerking voor de deeltijd-bachelor Theologie (147 ECTS), die je in vier jaar kunt afronden. 
 • De collegedagen voor het deeltijdprogramma in Utrecht zijn in het eerste jaar op maandag en woensdag. In Tilburg volg je op dinsdag en donderdag colleges. Je volgt de colleges samen met de voltijdstudenten.

Wil je meer weten over jouw mogelijkheden om Theologie in deeltijd te studeren? Maak dan een afspraak met de studieadviseur.

Een canonieke graad behalen

De School of Catholic Theology is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit en heeft hierdoor de bevoegdheid om canonieke graden in de sacra theologia te verlenen. Het gaat hierbij om het baccalaureaat, het licentiaat en het doctoraat. Ook mag de faculteit het baccalaureaat en licentiaat in de scientiae religiosae verlenen.

Alle theologiestudenten hebben de mogelijkheid om deze graden te behalen, bovenop het reguliere bachelor- en masterdiploma Theologie. Om het baccalaureaat te behalen dienen de theologiestudenten in het bachelorprogramma de volgende vakken te kiezen in hun vrije keuzeruimte:

 • Fundamentele theologie; Oecumenica en theologie van de religies  
 • Dogmatiek; Natuur, zonde en genade  
 • Moraaltheologie: Christelijke ethiek in post-christelijke cultuur 
 • Canoniek recht; verdieping 
 • Filosofie; Natuur en cultuur 

Waarom Tilburg University? 

 • Je hebt de keuze uit een voltijd programma van drie jaar of deeltijd programma van vijf jaar. 
 • Tilburg School of Catholic Theology heeft een onderwijslocatie in zowel Tilburg als Utrecht. In Tilburg kun je de bachelor Theologie in het Engels volgen, in Utrecht wordt de bachelor in het Nederlands gedoceerd.
 • Door de kleine groepen is er veel interactie tussen studenten en docenten. Daarnaast maakt het feit dat studenten verschillende achtergronden hebben (katholiek, protestant, seculier) het contact en de discussie zeer levendig.
 • Het instellingstarief voor het collegegeld voor de bachelor Theologie is altijd gelijk aan het wettelijk tarief. Dit maakt het volgen van Theologie als tweede studie heel aantrekkelijk.
 • De bachelor Theologie krijgt een hoge algemene waardering van haar studenten.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de bachelor Theologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden