Jos Rouw_alumnus CIW

Programma en vakken Communicatie- en Informatiewetenschappen

Bestudeer communicatie tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Geef zelf vorm aan je programma door het ruime aanbod van keuzevakken.

Programmastructuur

Het eenjarige programma bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

 • 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS)
 • 2 Research Skills vakken (6 ECTS)
 • Masterthesis (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Specialisaties

Binnen de master Communicatie- en Informatiewetenschappen heb je de mogelijkheid om je te specialiseren door te kiezen voor een van de volgende tracks:

Voor vermelding van een gekozen track op je diploma, moeten ten minste 4 van de 6 inhoudelijke keuzevakken het label van die track dragen.

Het is niet verplicht om een van bovengenoemde tracks te kiezen. Je kunt in plaats daarvan ook zelf je programma samenstellen uit alle keuzevakken die binnen de master Communicatie- en Informatiewetenschappen worden aangeboden. Tot deze keuzevakken behoren alle vakken uit de tracks Bedrijfscommunicatie en Digitale Media en Communicatie en Cognitie en New Media Design. Een van de zes inhoudelijke keuzevakken mag - onder bepaalde voorwaarden - ook een mastervak zijn van een andere opleiding van Tilburg University, of van een andere universiteit.

Welke vakken kun je kiezen?

Vakken master Communicatie- en Informatiewetenschappen

Raadpleeg de Onderwijscatalogus voor meer informatie over de vakken waaruit je als student Communicatie- en Informatiewetenschappen kunt kiezen.

Let op: het aanbod van vakken en de verdeling van de vakken over de blokken kan in het aankomend collegejaar anders zijn.

Masterthesis

Je start met je Masterthesis (18 ECTS) in de eerste collegeweek van het derde blok van je studie en rondt deze aan het einde van het vierde blok af.

 • Voor je masterthesis doe je onderzoek naar een onderwerp gerelateerd aan Communicatie- en Informatiewetenschappen, of gerelateerd aan een specifieke track (New Media Design, Communicatie en Cognitie, Bedrijfscommunicatie en Digitale Media).
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider met expertise op gebied van het thema waarvoor je je belangstelling aangeeft.

Thesisonderwerpen van eerdere studenten zijn bijvoorbeeld:

 • Make it short. Onderzoek naar Tweets en Facebookberichten die mensen creëren van nieuwsartikelen
 • LinkedIn versus traditional CV as a screening tool. Experimental research on the influence of ‘projects’ and ‘recommendations’ in a LinkedIn profile versus a traditional CV on the impression formation of job applicants
 • Het logo als onderscheidend merkelement. Onderzoek naar aandacht voor en herinnering van internetadvertenties met of zonder een logo
 • Online is on, offline is off? Differences in the level of intimacy and perceived quality in daily online and offline interactions between existing ties
 • Consumer behaviour on search engine result pages, the effect of matching meta descriptions to hedonic- or utilitarian online shopping motivations
 • Do semantic associations change as a result of scenario? A Virtual Reality Experiment
 • The taste of Europe. Branding EU‟s identity through European quality labels
 • Are we less biased with another face? Gender identity and gender-swapping through enfacement illusions

Bekijk een proefcollege

Dual Degree met Wirtschaftsuniversität Vienna (+1 jaar)

Word een specialist op het gebied van bedrijfscommunicatie met speciale aandacht voor digitale en interculturele communicatie.

Met dit internationale Dual Degree programma behaal je twee masterdiploma’s: een van de Wirtschaftsuniversität (WU) Vienna in Oostenrijk en een van Tilburg University. 

 • Je start eind september aan de WU Vienna.
 • Een jaar later vervolg je het programma aan Tilburg University, waarbij je eind augustus start.
 • Een scholarship dekt een deel van je collegegeldkosten.

Meer over de Dual Degree met Wirtschaftsuniversität Vienna

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Communicatie- en Informatiewetenschappen in het kort

 • Word een allround communicatie-expert of kies ervoor om je te specialiseren met een van de volgende tracks:
 • Ontwikkel eigentijdse onderzoeksvaardigheden, zoals werken met Virtual en Augmented Reality, eye-tracking, EEG en sensory technology.
 • Doe binnen diverse vakken ook praktische vaardigheden op, zoals onderhandelen, het voorbereiden en presenteren van een pitch, het schrijven van een crisiscommunicatieplan, en werken in groepsverband.

Geïnteresseerd in de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden