Alumni afstudeerceremonie

Masterprogramma's Filosofie

In de masteropleidingen Filosofie worden klassieke filosofische thema's van de moderne samenleving uitgelicht, zoals vrije wil, rationaliteit, (politieke) representatie, individuele rechten en de taken en positie van de overheid. Daarbij vormen de psychologie, sociologie, economische wetenschappen en het recht een belangrijke bron.

Mastertracks Filosofie

Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Bestudeer hoe de moderne maatschappij een samenleving van organisaties is geworden en analyseer wat de implicaties hiervan zijn voor onze samenleving en voor de organisaties zelf. Analyseer de politieke, morele en existentiële vraagstukken die hieruit voortvloeien; help organisaties om hun plaats binnen de samenleving te bepalen en adviseer over het toekennen van rollen en verantwoordelijkheden.

Track Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Philosophy of Contemporary Challenges

Pas de inzichten van gerenommeerde filosofische denkers toe op actuele maatschappelijke kwesties als duurzaamheid, migratie en mensenrechten, populisme en actief burgerschap, ongelijkheid en rechtvaardigheid en terrorisme en veiligheid. Stel hierbij gangbare ideeën over democratie, wetenschap en technologie ter discussie en draag vanuit ethisch en filosofisch perspectief bij aan nieuwe oplossingen.

Track Philosophy of Contemporary Challenges

Philosophy of Humanity and Culture

Leer door middel van verschillende filosofische benaderingen de mens, cultuur en onze samenleving kritisch te onderzoeken en tot een beter begrip te komen. Werp nieuw licht op fundamentele vragen over bijvoorbeeld 'het wezen' en 'de natuur' van de mens, wat ‘identiteit’ is, en hoe kunst helpt bij onze ervaring van menselijkheid of het begrijpen van ons bestaan.

Track Philosophy of Humanity and Culture


Lerarenopleidingen Filosofie

Universitaire Lerarenopleiding Filosofie (1e graads | post-master)

Haal je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Filosofie en draag op een pakkende manier je kennis over op toekomstige generaties leerlingen in het voortgezet (hoger) onderwijs. Door een combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, kun je je academische inzichten meteen in de praktijk toepassen. Daarmee heb je op de arbeidsmarkt een ideale uitgangspositie.

Lerarenopleiding Filosofie (1e graads)

Educatieve Module (2e graads | toegankelijk met een bachelor)

Haal in slechts een half jaar of een jaar (deeltijd) je tweedegraads lesbevoegdheid als docent Filosofie. In de Educatieve Module van de Universitaire Lerarenopleiding Filosofie volg je didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage direct in praktijk brengt. Je kunt zowel met een bachelor als met een master Filosofie instromen.

Educatieve Module (2e graads)

Open dag masteropleidingen

Zaterdag 18 april 2019 | 10.00 - 15.00

  • Kom meer te weten over de verschillende (pre-)masterprogramma's
  • Stel je vragen aan studenten, docenten en studieadviseurs
  • Proef de sfeer op de campus
Meer informatie