Alumni afstudeerceremonie

Universitaire lerarenopleidingen eerstegraadsbevoegdheid en tweedegraadsbevoegdheid

Heb jij een passie voor het overdragen van kennis? En wil je scholieren in het voortgezet onderwijs helpen om hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen? De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg biedt opleidingen en modules waarmee je na je bachelor of master een eerstegraadslesbevoegdheid of een (beperkte) tweedegraadslesbevoegdheid kunt halen. Hiermee kun je aan de slag als leraar in het voortgezet onderwijs.

6
schoolvakken

waarin je bij Tilburg University een lesbevoegdheid kunt behalen

29
eerstegraads docenten studeren er gemiddeld jaarlijks bij ons af

Statistieken diploma's 2018-2020

32%
stroomt in via een premaster

Statistieken vooropleiding 2018-2021

Eerstegraads lerarenopleiding

Met een eerstegraadslesbevoegdheid kun je lesgeven in alle klassen van de havo en het vwo.

Je bent ook bevoegd om les te geven in het vmbo, het beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en het praktijkonderwijs, maar daar zijn onze opleidingen niet op gericht.

Voor studenten met een universitaire master

We bieden verschillende educatieve post-masters aan die je volgt na afronding van een universitaire master. Hiermee haal je in 1 jaar een onderwijsbevoegdheid als eerstegraads docent.

Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens een stage direct in praktijk brengt.

Binnen de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen heb je keuze uit de volgende post-mastertracks:

Economie (1 jaar)  

Filosofie (1 jaar)   

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (1 jaar)  

Bedrijfseconomie (1 jaar)  

Binnen de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen bieden we de volgende post-mastertrack aan:

Nederlands (1 jaar)  

Voor studenten met een universitaire bachelor of een hbo-bachelor

Onze educatieve masters zijn toegankelijk voor studenten  met een universitaire bachelor of hbo-bachelor* en duren 2 jaar.

Door de combinatie van didactische & onderwijsgerichte vakken, een stage én inhoudelijke vakken word je opgeleid tot eerstegraads docent en behaal je ook op vakinhoudelijk gebied een masterniveau.

Je kunt kiezen uit de volgende masters:

Godsdienst en Levensbeschouwing (2 jaar)  

Nederlands (2 jaar)   

*studenten met een hbo-bachelor volgen altijd eerst een premasterprogramma

Tweedegraads lerarenopleiding

Met een beperkte tweedegraadsbevoegdheid mag je lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo.

Je bent ook bevoegd om les te geven in de theoretische leerweg van het vmbo, maar daar zijn onze opleidingen niet op gericht. 

Voor studenten met een universitaire bachelor (of master)

Je kunt een educatieve module volgen als je een universitaire bachelor of master hebt afgerond. Daarmee haal je binnen een half jaar een beperkte onderwijsbevoegdheid als tweedegraads docent. 

De modules bestaan uit didactische vakken en een stage. Na afronding van een educatieve module ontvang je geen diploma maar een certificaat.

Je kunt de volgende educatieve modules volgen:

Educatieve Module Filosofie (0,5 jaar)  

Educatieve Module Nederlands (0,5 jaar)

Heb je vragen of wil je advies?

Neem gerust contact op met de studieadviseurs via lerarenopleidingen@tilburguniversity.edu . Of plan een (online) afspraak in met een van de studieadviseurs: Liesbeth Bluekens (Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Nederlands), Cathy de Waele (Universitaire Lerarenopleiding Economie, Bedrijfseconomie en Filosofie). 

Waarom kiezen voor een universitaire lerarenopleiding?

  • Omdat er in het voortgezet onderwijs een grote vraag is naar universitair geschoolde docenten, biedt een universitaire lerarenopleiding een sterke positie op de arbeidsmarkt
  • Anders dan bij de meeste masteropleidingen betaal je - ook als je al een masterdiploma op zak hebt - voor een lerarenopleiding nog steeds het wettelijk collegegeldtarief, dat veel lager is dan het instellingstarief. Voor de educatieve modules betaal je de helft van het wettelijk collegegeldtarief.
  • Mogelijk kom je in aanmerking voor halvering collegegeld eerstejaars. Neem bij vragen hierover contact op met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

In deeltijd een lerarenopleiding volgen?

De opleidingen en modules die wij bieden zijn in principe voltijdprogramma’s. Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn om de lerarenopleiding te combineren met een baan*.

Wil jij de lerarenopleiding combineren met een baan? Dan is dit ons advies:

  • Ga na of je op basis van jouw vooropleiding toelaatbaar bent. De Toelatingscommissie beoordeelt dit nadat je je voor een opleiding of module hebt aangemeld. Ook als je de lerarenopleiding wil combineren met een baan, meld je je in Studielink aan voor het voltijd programma. Een toelatingsverzoek indienen is altijd vrijblijvend, maar wel noodzakelijk om erachter te komen hoe het studieprogramma eruit komt te zien (indien blijkt dat je toelaatbaar bent).
  • Plan een afspraak met de onderwijscoördinator/studieadviseur: Liesbeth Bluekens (Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Nederlands), Cathy de Waele (Universitaire Lerarenopleiding Economie, Bedrijfseconomie en Filosofie). Je kunt een afspraak maken voordat je eventueel een vrijblijvend toelatingsverzoek indient maar ook als je een positief bericht naar aanleiding van een toelatingsverzoek hebt ontvangen van de Toelatingscommissie. De onderwijscoördinator/studieadviseur kan samen met jou bekijken of de combinatie werk-studie-stage voor jou haalbaar is, waar je rekening mee moet houden in de planning, en hoe lang je dan over de opleiding zult doen. 

* Ter indicatie: zou je een van onze post-masters willen combineren met een baan, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om de studielast te spreiden over twee jaar in plaats van een jaar. Je moet dan wel ten minste anderhalve dag per week beschikbaar zijn voor het volgen van onderwijs + een dag (of twee halve dagen) per week voor de stage.

Toelaatbaarheid

De toelatingseisen verschillen per programma of module. Meer informatie vind je bij de webpagina's van de betreffende master of module.

Wil je Tilburg University beter leren kennen?

Onze voorlichtingsactiviteiten kunnen je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Het hele jaar door kun je kennis komen maken met onze opleidingen en de Tilburgse campus.