Students participating in a lecture

Premaster Philosophy of Contemporary Challenges

De premaster Philosophy of Contemporary Challenges is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Philosophy of Contemporary Challenges duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Je volgt voornamelijk Engelstalige vakken.
  • Je volgt in totaal vijf vakken van ieder 6 ECTS.
  • Je kunt op twee momenten in het jaar starten: eind augustus en eind januari.
  • Bij instroom eind augustus is de premaster ook in deeltijd te volgen. In deeltijd doe je er een jaar over om de premaster af te ronden.

Vakken

Voltijdprogramma
Deeltijdprogramma

Leeslijst voor aankomend premasterstudenten

Vanuit de opleiding is een leeslijst samengesteld bedoeld voor studenten die willen beginnen met één van de premasterprogramma’s Filosofie aan Tilburg University, maar die nog geen achtergrond hebben in de filosofie. De leeslijst bevat vrijblijvende suggesties voor studenten die graag, buiten het curriculum om, al wat willen inlezen. Dit is geen verplichte leerstof, er worden geen tentamenvragen over gesteld en docenten verwachten niet dat je dit allemaal gelezen hebt.

Geïnteresseerd in de track Philosophy of Contemporary Challenges?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden