Students participating in a lecture

Premaster Philosophy of Humanity and Culture

De premaster Philosophy of Humanity and Culture is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Philosophy of Humanity and Culture duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Je volgt zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken
  • Je volgt in totaal vijf vakken van ieder 6 ECTS.
  • Je kunt op twee momenten in het jaar starten: eind augustus en eind januari.
  • Bij instroom eind augustus is de premaster ook in deeltijd te volgen. In deeltijd doe je er een jaar over om de premaster af te ronden.

Vakken premaster Philosophy of Humanity and Culture

Voltijdprogramma
Deeltijdprogramma

Geïnteresseerd in de track Philosophy of Humanity and Culture?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden