Students participating in a lecture

Programma en vakken Philosophy of Humanity and Culture

Door middel van verschillende filosofische benaderingen leer je de mens, cultuur en onze samenleving kritisch te onderzoeken en nieuw licht te werpen op fundamentele vragen over bijvoorbeeld 'het wezen' en 'de natuur' van de mens, wat ‘identiteit’ is, en hoe kunst helpt bij onze ervaring van menselijkheid of het begrijpen van ons bestaan.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de master Filosofie bestaat uit 60 ECTS verdeeld over twee semesters, waarvan:

 • 3 vakken met de andere Filosofie mastertracks (18 ECTS)
 • 7 track-specifieke vakken (21 ECTS)
 • Master Seminar (0 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken 3 ECTS (6 ECTS)
 • Master thesis (15 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken
Keuzevakken
Masterthesis

Programma's kunnen soms nog wat wijzigen, daarom raden we studenten aan om bij de officiële start hun precieze programma in de onderwijscatalogus op te zoeken.


Deeltijd

Je kunt de mastertrack Philosophy of Humanity and Culture ook in deeltijd volgen.

Als deeltijdstudent doe je doorgaans twee jaar over de master (in plaats van een jaar). Met een premaster erbij duurt het totale traject (premaster plus master) in deeltijd meestal drie jaar. Een hoger of lager studietempo is echter ook bespreekbaar.

Houd als deeltijdstudent rekening met het volgende:

 1. De vakken uit de master worden zo geroosterd dat je het programma als deeltijdstudent deels in de avonduren kunt volgen.
 2. Avondcolleges starten om 17.45 uur (of later) en worden gegeven op één of twee vaste avonden in de week. Normaal gesproken zijn dat de maandag- en/of donderdagavond.
 3. Als deeltijdstudent krijg je ook te maken met colleges die overdag gevolgd moeten worden. Deze colleges kunnen op alle werkdagen plaatsvinden (maandag tot en met vrijdag).
 4. Colleges die vóór de avond starten (bijvoorbeeld 16.45 uur) en in de avond eindigen, gelden niet als avondcollege en worden dus niet op één of twee vaste avonden in de week geroosterd.  
 5. Collegeroosters worden per semester opgesteld en doorgaans een maand of anderhalve maand voor de start van het semester bekendgemaakt.
 6. Omdat colleges zowel in de avonden als overdag geroosterd kunnen worden, en omdat ze op alle werkdagen van de week kunnen plaatsvinden, is een flexibele werkagenda noodzakelijk indien je de master in deeltijd wilt combineren met een baan.
 7. Aanwezigheid tijdens werkcolleges is voor deeltijdstudenten niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen.

Philosophy of Humanity and Culture in het kort

 • Focus je op de moderne, postmoderne en hedendaagse Europese Filosofie met onder andere werken van Kant, Nietzsche, Heidegger, Levinas, Lacan en Žižek.
 • Gebruik thema’s die in deze werken worden behandeld als basis voor discussies over onder meer het verschil tussen 'natuur' en 'cultuur', 'mens' en 'dier', 'zijn' en 'verschijnen', ‘Verlichting’ en ‘Romantiek’.
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact tussen studenten en docenten, waardoor je de ruimte hebt om onder intensieve begeleiding diep op de stof in te gaan.

Geïnteresseerd in de track Philosophy of Humanity and Culture?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden