Students participating in a lecture

Programma en vakken Philosophy of Humanity and Culture

Door middel van verschillende filosofische benaderingen leer je de mens, cultuur en onze samenleving kritisch te onderzoeken en nieuw licht te werpen op fundamentele vragen over bijvoorbeeld 'het wezen' en 'de natuur' van de mens, wat ‘identiteit’ is, en hoe kunst helpt bij onze ervaring van menselijkheid of het begrijpen van ons bestaan.

Programmastructuur

Het eenjarige programma bestaat uit 60 ECTS verdeeld over twee semesters, waarvan:

 • 3 vakken met de andere Filosofie mastertracks (18 ECTS)
 • 7 track-specifieke vakken (21 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken 3 ECTS (6 ECTS)
 • Master thesis (15 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken
Keuzevakken
Masterthesis

Meer weten over wat er binnen deze track zoal behandeld wordt?

Meld je aan voor toegang tot een paar korte videocolleges

Deeltijd

Philosophy of Humanity and Culture kan ook in deeltijd worden gevolgd.

 • Deeltijdstudenten doen er doorgaans twee jaar over om de master af te ronden (en drie jaar voor premaster plus master). Een hoger of lager studietempo is echter ook bespreekbaar.
 • De vakken worden zo geroosterd dat de opleiding deels in de avonduren te volgen is. Vakken die het ene collegejaar overdag worden gegeven, worden daar waar mogelijk het volgend collegejaar in de avond aangeboden.  Als er avondcolleges zijn, dan worden die gegeven op één of twee vaste avonden in de week. Normaal gesproken zijn dat de maandag- en/of donderdagavond.
 • Houd er rekening mee dat niet alle colleges in de avonduren geroosterd kunnen worden. Wil je de opleiding als deeltijdstudent combineren met een baan, dan is het van belang dat je enige flexibiliteit hebt in het bepalen van je werkdagen en werktijden.
 • Aanwezigheid bij werkcolleges is voor deeltijdstudenten niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen.

Philosophy of Humanity and Culture in het kort

 • Focus je op de moderne, postmoderne en hedendaagse Europese Filosofie met onder andere werken van Kant, Nietzsche, Heidegger, Levinas, Lacan en Žižek.
 • Gebruik thema’s die in deze werken worden behandeld als basis voor discussies over onder meer het verschil tussen 'natuur' en 'cultuur', 'mens' en 'dier', 'zijn' en 'verschijnen', ‘Verlichting’ en ‘Romantiek’.
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact tussen studenten en docenten, waardoor je de ruimte hebt om onder intensieve begeleiding diep op de stof in te gaan.

  Optimaal oriënteren?

  Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past  

  Geïnteresseerd in de track Philosophy of Humanity and Culture?

  Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden